Samorząd pielęgniarek zapowiada: w tym miesiącu informacja o efektach rozmów z MZ

Część środowiska pielęgniarek i położnych chciałaby ujawnienia przebiegu rozmów przedstawicielek samorządu i związku zawodowego z Ministerstwem Zdrowia. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zapowiedziała we wtorek            (5 czerwca), że efekty prac zostaną zaprezentowane w tym miesiącu.

Po ostatnim spotkaniu z kierownictwem resortu zdrowia, które odbyło się 29 maja, NIPiP informowała, że „rozmowy trwają, atmosfera jest konstruktywna i widać dobrą wolę po obu stronach”. „Strona Rządowa przedstawiła propozycję, którą strona społeczna rekomendować będzie swoim organom kolegialnym. Jako że rozmowy są w trakcie, strony zobowiązały się nie ujawniać szczegółów będących przedmiotem rozmów” – podano wówczas.

W reakcji m.in. na ten przekaz pojawiły się głosy domagające się ujawnienia szczegółów omawianych spraw, które – jak podkreślano – dotyczą przyszłości środowiska i powinny być mu przedstawiane na etapie negocjacji.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazała we wtorek (5 czerwca) w swojej informacji, że „prowadzone z Ministerstwem Zdrowia trójstronne rozmowy z udziałem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynikają ze statutowego obowiązku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczącego opiniowania aktów prawnych i dbania o zapewnienie środowisku godziwych warunków pracy i płacy”.

NIPiP wskazała, że „decyzja o nieujawnianiu obecnego stanu rozmów została ustalona trójstronnie i wynika z tego, że negocjacje wciąż trwają”. Wyniki rozmów – jak zapowiedziano – „zostaną przedstawione całemu środowisku, a efekty prac rzetelnie zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu”.

„Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zależy na tym, żeby nie przedstawiać wyników fragmentarycznych, które przez brak pełnego kontekstu i szczegółowych ustaleń mogą powodować dezinformację i utrwalanie przekonań niezgodnych z prawdą” – głosi informacja NRiPiP.

Pełny artykuł na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/