Resort zdrowia: powstanie sieć szpitali

Projekt ustawy o sieci szpitali jest jednym z trzech, które do 15 października ma przedstawić minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Pozostałe dwie propozycje będą dotyczyć podstawowej opieki zdrowotnej i o państwowego ratownictwa medycznego.

Ten projekt będzie jednak najważniejszym, bo jak piszą autorzy ustawy – zapewni szpitalom stabilizację, której obecnie brakuje.

Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną:„system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń.

Szpitalowi zostanie przyporządkowany jeden z poziomów PSZ oraz wskazane zostaną profile, w których będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ.

Do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe, do II stopnia – dawne szpitale wojewódzkie, a do III stopnia – wieloprofilowe szpitale specjalistyczne.

Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne. Ostatni poziom – szpitali ogólnopolskich – obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.

Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miałzagwarantowaną umowę z NFZ, a jej szczegółowy zakres będzie zależał od uzyskanej kwalifikacji. Umowy obejmować będą świadczenia, których danych podmiot może udzielać zgodnie z zakresem działalności przypisanym w PSZ dla danego stopnia.

Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ mają być ogłoszone nie później niż do 30 kwietnia 2017 r., z terminem obowiązywania od 1 lipca 2017 r.

Pełny artykuł na stronie: www.businessinsider.com.pl