Pielęgniarki i położne ze szpitala w Krośnie skarżą się na warunki pracy

Pielęgniarki i położne z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie skarżą się na warunki pracy. Apelują do dyrekcji placówki i marszałka o zatrudnienie dodatkowego personelu.

„Skandalicznie mała ilość zatrudnionych pielęgniarek w stosunku do zadań zawodowych niesie za sobą ryzyko naruszenia norm regulujących wykonywanie tego zawodu” – czytamy w apelu, który Lucyna Sznajder, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu w Krośnie, wygłosiła na spotkaniu Rady Społecznej, a następnie przeczytała go na Komisji Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.

Apel jest wołaniem o pomoc w sprawie zatrudnienia dodatkowych osób do pracy.

Pełny artykuł dostępy na stronie: https://plus.nowiny24.pl