MZ: projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Projekt Rozporządzenia: proj_zaprokonfproj_20130220