Minister Zdrowia odpowiada na postulaty związków zawodowych

Nakłady na ochronę zdrowia powinny wzrosnąć, gdy poprawi się sytuacja na rynku pracy; nie ma przesłanek do ograniczania samorządów w zbywaniu udziałów przekształconych szpitali – napisał minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w odpowiedzi na związkowe postulaty.

Trzy centrale związkowe podczas wrześniowego protestu skierowały postulaty do ośmiu ministerstw: skarbu, gospodarki, sprawiedliwości, transportu, zdrowia, pracy, edukacji narodowej i spraw wewnętrznych. Na stronach internetowych OPZZ opublikowano odpowiedzi tych resortów.

Więcej na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Arlukowicz-odpowiada-na-postulaty-zwiazkow-zawodowych,135039,14.html