Lepsze oko na pielęgniarki i położne

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko z konsultantami krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa. Podczas spotkania konsultanci krajowi poruszyli kwestie dotyczące realizacji ustawowych działań konsultanta oraz temat współpracy z konsultantami wojewódzkimi, m.in. w zakresie sposobów skutecznego pozyskiwania informacji o sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych.

Podczas dyskusji omówiono przede wszystkim problematykę dotyczącą:

  1. zabezpieczenia potrzeb kadrowych, w tym roli kształcenia przed- i podyplomowego,
  2. dostępności i jakości sprawowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – w aspekcie organizacji pracy oraz przestrzegania standardów opieki,
  3. dostępności i jakości sprawowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem – w aspekcie organizacji pracy oraz przestrzegania standardów opieki,
    roli i miejsca pielęgniarek i położnych w kontekście projektowanych zmian przepisów w aktach prawnych i wykonawczych oraz wynikających z nich nowych zadań dla pielęgniarek i położnych.

Do ustawowych zadań konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa do realizacji w II półroczu 2017 r. należałoby m.in.:

  1. doskonalenie metod pozyskiwania danych na temat sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem szczegółowych dziedzin pielęgniarstwa,
  2. podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości opieki pielęgniarskiej i zwiększenie jej dostępności oraz dokumentowanie wykonywanych czynności.

Kolejne spotkania będą organizowane cyklicznie.

Żródło: wartowiedziec.pl