Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom
i Położnym życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej
i w życiu osobistym, wytrwałości oraz pogody ducha.

Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania. 

Wasz trud nie jest daremny, przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości życia chorym i ich bliskich.

Zarząd Regionu Podkarpackiego OZZPiP