Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w załączeniu przedstawia Stanowisko Nr 4 Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie protestu pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

 

STANOWISKO