Z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składamy wszystkim Koleżankom i Kolegom wykonującym te trudne i niezwykle odpowiedzialne zawody, najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodnicząca OZZPiP Zarządu Regionu Podkarpackiego Halina Kalandyk        oraz Zarząd Regionu

Rzeszów, 12 maja 2013r.