Lublin: pielęgniarki i dyrekcja zawarły ostateczne porozumienie

Jest ostateczne porozumienie między dyrekcją a pielęgniarkami Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Po wielu tygodniach podpisano wreszcie aneks.

W lipcu pielęgniarki przez tydzień strajkowały domagając się podwyżek. Strajk zakończono wstępnym porozumieniem, ale diabeł tkwił w szczegółach – te wreszcie dopracowano.

Pielęgniarki mają otrzymać 1000 złotych brutto podwyżki w rozłożeniu na trzy kolejne lata począwszy od przyszłego – po 300, w 2020 – również 300, a w ostatnim roku 400 złotych. Te pieniądze znajdą się w wynagrodzeniu zasadniczym, więc będą z nich liczone wszelkie pochodne pensji.

Jak zauważa RMF FM, problem w tym, że gdyby sytuacja finansowa szpitala się pogorszyła – co zostałoby stwierdzone przez odpowiednie wskaźniki – kwota podwyżek będzie proporcjonalnie zmniejszona, czyli np. jeśli szpital będzie miał gorszą kondycję np. o 5, czy 10 procent, o tyle niższe będą podwyżki.

Czytaj:www.rmf24.pl

OZZPiP pyta MZ o podwyżki dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) przedstawił uwagi do projektów rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów. Zwrócił uwagę, że pominięto w podwyżkach pielęgniarki i położne zatrudnione u podwykonawców świadczeń opieki zdrowotnej.

OZZPiP zwraca uwagę, że projektowane zmiany nie rozwiązują jednej bardzo ważnej kwestii – pominięcia w podwyżce wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców świadczeń opieki zdrowotnej. Jeżeli pielęgniarki i położne zatrudnione u podwykonawców świadczeń medycznych nie otrzymają obecnie gwarancji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w kwotach identycznych jak w porozumieniu z dnia 09.07.2018 r., to mogą masowo porzucać pracę i przechodzić do zatrudnienia w innych podmiotach leczniczych, które zagwarantują im podwyżkę wynagrodzeń – przekonuje OZZPiP i ostrzega, że może to doprowadzić do rozchwiania systemu świadczeń medycznych.

W przekonaniu OZZPiP nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby środki publiczne mogły być również przekazywane za pośrednictwem świadczeniodawców do podwykonawców z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne zatrudnione u podwykonawców.

”Wnosimy również o rozważenie możliwości zwiększenia w rozporządzeniu częstotliwości przekazywania przez świadczeniodawców do NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u danego świadczeniodawcy i podwykonawcy np. do czterech razy w roku” – czytamy w opinii podpisanej przez Krystynę Ptok, przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest możliwość częstszego aktualizowania list o osoby kończące kształcenie i wchodzące do wykonywania zawodu, a także o osoby, które zdecydują się odnowić prawo do wykonywania zawodu. Byłby to jeden z elementów umożliwiających zwiększenie liczby osób faktycznie zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pielęgniarki wywalczyły podwyżki.

W Stalowej Woli pielęgniarki w środę zakończyły spór zbiorowy. Wywalczyły podwyżkę w wysokości 500 zł. W Mielcu porozumienie płacowe zostało zawarte w ubiegłym tygodniu. W Tarnobrzegu podwyżki mają dostać wszyscy pracownicy, ale spór zbiorowy pielęgniarek jeszcze się nie zakończył.

Po lipcowym, nieformalnym proteście pielęgniarek w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 przywrócono planowe przyjęcia. W tej placówce jako pierwszej podpisano porozumienie, które zakończyło spór zbiorowy między związkami zawodowymi a dyrekcją. Najważniejszy punkt porozumienia dotyczy wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem lekarzy. Dyrekcja zgodziła się na podwyżki w wysokości 750 zł rozłożone na trzy lata. Od 1 sierpnia br. wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 300 zł brutto. Za rok – o 200 zł brutto, a od 1 lipca 2020 roku – o 250 zł – bezwarunkowo. Wypłata ostatniej transzy jest uzależniona od opinii Banku Gospodarstwa Krajowego o kondycji finansowej szpitala.

3 sierpnia porozumienie ze związkami zawodowymi zawarła dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Płace pielęgniarek i położnych wzrosną od 1 września br. o 200 zł brutto miesięcznie, a od 1 czerwca 2019 o 100 zł.

Pełny artykuł na stronie: http://rzeszow.wyborcza.pl

Kolejne szpitale z Podkarpacia wypracowują kompromis. Ale nie w Szpital Miejski w Rzeszowie

Wczoraj w ratuszu prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc spotkał się z pielęgniarkami i dyrekcją szpitala przy ul. Rycerskiej. Na razie podwyżek nie zatwierdzono.

W spotkaniu z Tadeuszem Ferencem wzięło udział w sumie 13 osób, w tym dyrektor szpitala, w którym nadal nie zapadły żadne wiążące decyzje odnośnie podwyżek, o które walczy załoga. Pytany o sprawę dyrektor szczegółów nie zdradza.

Dalsza cześć artykułu na stronie: https://plus.nowiny24.pl/

Po porozumieniu z pielęgniarkami MZ musi łagodzić niepokoje związkowców z Solidarności

Staram się wysłuchać wszystkich próśb i w miarę możliwości reagować na postulaty wszystkich grup zawodowych – powiedział w czwartek (26 lipca) minister zdrowia Łukasz Szumowski. Minister spotkał się w Centrum „Dialog” m.in. z organizacjami związkowców i pracodawców.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, w którym uczestniczyli m.in. członkowie NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i BCC.

Spotkanie, które odbyło się z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, było związane z podpisanym 9 lipca porozumieniem zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a ministrem zdrowia i prezesem NFZ. Podpisanie porozumienia tylko z jednym związkiem zawodowym wywołało

kontrowersje wśród innych organizacji związkowych.

Minister zdrowia powiedział w czwartek po rozmowie w „Dialogu”, że spotyka się „z bardzo wieloma związkami zawodowymi reprezentującymi różne zawody”. Dodał, że ma nadzieję, iż wspólnie uda się wypracować rozwiązania dla każdej grupy zawodowej.

- Jestem zadowolony, że mogę rozmawiać, natomiast do końca zadowolenie osiąga się, jeżeli są konkretne działania w konkretnych sprawach, no i takie rzeczy się już dzieją – powiedział Szumowski. Dodał, że „cały czas” kierowane są do niego „postulaty zmian i postulaty regulacji od wszystkich zawodów” oraz zapewnił, że w miarę możliwości stara się wysłuchać próśb „i w miarę możliwości reagować”.

Szumowski przypomniał, że postulatem środowisk pielęgniarskich „od dłuższego czasu, co wyrażały niezależnie od związków zawodowych”, było zabezpieczenie „dodatku 4 x 400zł”. Dodał, że dodatek jest wypłacany, ale „czasami niektóre pielęgniarki i położne nie otrzymywały tych pieniędzy w taki sposób w jaki powinny”.

W październiku 2015 r. ówczesny minister zdrowia Marian Zembala – realizując część wcześniejszego porozumienia zawartego z OZZPiP i NRPiP – podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzrastały po 400 zł przez cztery lata (termin ostatniej transzy wyznaczono na 1 września 2018 r.) . Pieniądze te były wypłacane w formie dodatku.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/

Dyrektorzy donieśli na pielęgniarki. Pracownicy szpitala z Mielca chcą ścigania dyrektora

Prokuratury okręgowe w Rzeszowie i Tarnobrzegu oraz prokuratura w Stalowej Woli prowadzą śledztwa, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy pielęgniarki wyłudziły zwolnienia lekarskie i naraziły zdrowie i życie pacjentów. Prokuratura w Mielcu została powiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala. 

Gdy pod koniec czerwca pielęgniarki zaczęły przynosić do pracy zwolnienia lekarskie, dyrektor szpitala w Mielcu jako pierwszy pokazał, że nie wierzy w ich nagłe zachorowania. Złożył doniesienie do prokuratury, żeby sprawdziła, czy nie oszukały lekarzy i wyłudziły zwolnienia lekarskie oraz czy poprzez swoją nieobecność naraziły pacjentów na utratę zdrowia i życia. Na początku lipca podobne doniesienie złożył dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, a w jego ślady poszedł również dyrektor tarnobrzeskiego szpitala wojewódzkiego.

Pełny artykuł na stronie: http://rzeszow.wyborcza.pl/

OZZPiP odpiera zarzut o ”złamaniu dialogu społecznego”

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w czwartek (26 lipca) przekazał stanowisko dotyczące zawarcia porozumienia z NIPiP, Ministrem Zdrowia i NFZ z dnia 9 lipca b.r. Podkreśla w nim, że OZZPiP jest niezależną w swojej działalności statutowej organizacji od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

„Tym samym przedstawiciele którejkolwiek ze stron powołanej przez Prezydenta RP Rady Dialogu Społecznego nie mają podstaw do negowania działań podejmowanych przez organizację związkową posiadającą osobowość prawną, w swojej działalności skupiającą się na reprezentowaniu i obronie praw zrzeszonych w niej osób, ich interesów zawodowych i socjalnych, materialnych oraz moralnych. Taką organizacją jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, którego nadrzędny cel stanowi działanie na rzecz własnych członków – również w zakresie obrony godności zawodowej” – czytamy w stanowisku podpisanym przez Krystynę Ptok w imieniu zarządu.

Autorzy dokumentu podkreślają, że praca związku w Radzie Dialogu Społecznego z ramienia FORUM Związków Zawodowych nie wyklucza suwerennego działania OZZPiP na rzecz grup zawodowych pielęgniarek i położnych, którego ramy wyznacza wyłącznie statut OZZPiP oraz ustawa o związkach zawodowych.

OZZPiP w swoim piśmie podkreśla, że jest organizacją zrzeszająca jedną z najliczniejszych – a zarazem obecnie najbardziej deficytową na rynku pracy – grup zawodowych w Polsce, której brak wywołuje dotkliwe dla społeczeństwa konsekwencje w postaci ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na konieczność ograniczania pracy oddziałów, a – jeśli sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie – wkrótce również całych szpitali.

”Choćby z tego względu zarzucanie Ministrowi Zdrowia i NFZ „dezintegracji systemu poprzez podpisywanie porozumień z kolejnymi grupami zawodowymi” (przypomnijmy – tymi, których przedstawicieli drastycznie brakuje, a bez których nie sposób realizować konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) zdaje się co najmniej nieracjonalne. Śmiemy twierdzić, że bez podobnych kroków system się zawali z niejednokrotnie wspominanych już powodów” – czytamy w stanowisku.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia: projekt ustawy przyjęty przez rząd

Rząd przyjął we wtorek (24 lipca) projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, wprowadzający m.in. prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie przesłanym PAP.

Jak czytamy w komunikacie, na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedłożony przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

W komunikacie poinformowano, że wprowadzony prawnie zostanie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, czyli dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych i sekretarek medycznych. „Dzięki temu zniwelowano różnice w sytuacji prawnej tej grupy pracowników i pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych” – czytamy.

Wskazanym pracownikom działalności podstawowej zaproponowano przypisanie współczynnika pracy w wysokości 0,53. Jak wyjaśnili autorzy komunikatu, współczynnik pracy jest to liczba, przez którą zostanie pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z roku poprzedniego w celu obliczenia najniższego dopuszczalnego prawem poziomu wynagrodzenia zasadniczego tej grupy pracowników.

„Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy zawodowej od końca 2021 r. nie będzie mogło być niższe niż 2664 zł brutto, przy czym tryb dochodzenia do tego poziomu wynagrodzenia zasadniczego będzie jednakowy jak dla pozostałych pracowników objętych zakresem ustawy. Ponieważ są to wynagrodzenia zasadnicze – i dopiero od nich będą liczone dodatki do pensji – rozwiązanie to jest korzystniejsze niż powszechne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” – ocenili autorzy komunikatu.

Ponadto wskazali, że w przypadku braku porozumienia podmiotu leczniczego z przedstawicielami pracowników, do 15 czerwca każdego roku kierownik podmiotu będzie wydawał zarządzenie w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia.

Pełny artykuł na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl

„Solidarność” przygotowuje się do protestu w ochronie zdrowia?

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” komunikuje, że w związku z podpisanym przez rząd i NFZ porozumieniem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podejmuje niezbędne kroki prawne w celu wyjaśnienia trybu i skutków finansowych tej umowy.

Wzywa ponadto wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji Krajowych związku do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej – informuje solidarnosc.org.pl

Na 26 lipca zwołany został w trybie nadzwyczajnym w Warszawie Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia.

Więcej: www.solidarnosc.org.pl

750 zł podwyżki dla pracowników szpitala przy ul. Lwowskiej. Jest porozumienie

Zawarciem porozumienia zakończyły się mediacje związków zawodowych z dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Ponad 1900 pracowników dostanie podwyżki.

We wtorek przez cały dzień trwała trzecia tura mediacji związków zawodowych z dyrekcją szpitala przy ul. Lwowskiej oraz marszałkiem Władysławem Ortylem i Stanisławem Kruczkiem, członkiem zarządu województwa podkarpackiego. W rozmowach uczestniczył mediator Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak poinformował nas wieczorem Tomasz Leyko, rzecznik Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, mediacje zakończyły się porozumieniem. Podczas wtorkowego spotkania potwierdzono ustalenia, które podjęto w miniony piątek w trakcie tzw. spotkania technicznego.

Pracownicy KSW nr 2 (z wyjątkiem lekarzy) otrzymają 750-złotowe (brutto) podwyżki w trzech ratach. Pierwszą w wysokości 300 zł będą mieli od 1 sierpnia br., drugą (200 zł) od 1 sierpnia 2019 r., trzecią (250 zł) od 1 lipca 2020 roku.

– Wzrost wynagrodzenia od sierpnia 2018 i 2019 nastąpi bezwarunkowo. Natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona pod warunkiem, że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi opinię w zakresie sytuacji finansowej szpitala, pozytywną prognozę na następny rok i określi ją jako nie gorszą w porównaniu do lat ubiegłych oraz wskaże, że szpital zachowuje płynność finansową – poinformował Tomasz Leyko.

BGK udzielił ponad 200 mln zł kredytu na oddłużenie szpitala.

Tomasz Leyko jednocześnie przekazał, że powołany zostanie Zespół ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala. Leyko twierdzi, że w kwestii pozostałych postulatów strony również doszły do porozumienia. Jednym z kilkunastu postulatów było m.in. zatrudnienie w szpitalu 50 dodatkowych pielęgniarek oraz finansowane szkoleń pracowników.

– Oznacza to, iż spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony – podał Tomasz Leyko.

Pełny artykuł na stronie: http://rzeszow-news.pl/

oraz pod adresem: http://rzeszow.wyborcza.pl