Kolejne wytyczne Ministra Zdrowia dla Pielęgniarek

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty – tylko pacjenci z pilnym  skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

Wizyty domowe

- Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych,  wyłącznie do pacjentów pilnych!  Zminimalizuje to  ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
- Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną  o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych  poprzez łączność telefoniczną.
- Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem  lub jego rodziną . Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego  telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

  • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
  • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
  • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • czy pacjent lub ktoś z domowników  obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych – jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem  środków ochrony indywidualnej!

Środki ochrony indywidualnej   zgodne z wytycznymi GIS i WHO

UWAGA! Jeżeli pacjent  informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba  z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ-  teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas  decyzję  co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje , że jest  z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego  ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej.

Pełny artykuł dostępny na stronie: https://www.pielegniarki.info.pl/


Minister zdrowia: będziemy prosili, by cały personel medyczny nosił maseczki w pracy

Mamy taki etap epidemii koronawirusa, że niedługo prawdopodobnie będziemy prosili, żeby cały personel medyczny nosił na stałe maseczki w pracy po to, żeby chronić swoich kolegów, chronić pacjentów – zapowiedział w sobotę (4 kwietnia) minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował też, że w tym tygodniu wprowadzone zostaną kolejne restrykcje dotycząc przemieszczania się ludności.

• Łukasz Szumowski: wydaliśmy zarządzenie, by każdy szpital miał prawo testować na obecność koronawirusa. Wszystkie szpitale będą mogły mieć zapłacone przez NFZ za testy dla swoich pacjentów i lekarzy.

• Zwiększy się liczba kontroli w sklepach, dotyczących przestrzegania ograniczeń liczby klientów. – Musimy zrobić wszystko, aby zakażeń koronawirusemn było możliwie jak najmniej – mówi szef  KPRM Michał Dworczyk.

• Jeszcze w tym tygodniu mają zostać w Polsce wprowadzone kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się ludności. Rząd nie podaje na razie szczegółów nowych restrykcji.

Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej, że „w zeszłym tygodniu tylko zostały wydane decyzje i uruchomione zostały wydania z magazynów – 7 mln 240 tys. maseczek, 2 mln 690 tys. rękawiczek, 400 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 500 tys. masek Hepa”. – Kupiliśmy we własnym zakresie blisko 1000 respiratorów, 165 z nich już jest u nas – dodał Szumowski.

Realizowane będą kolejne dostawy środków ochronnych
Przekazał, że ten sprzęt został dostarczony do 19 szpitali jednoimiennych, 80 szpitali, gdzie są oddziały zakaźne, ale również do ponad 500 szpitali w Polsce. Jak mówił, „105 z nich to są szpitale onkologiczne i hematologiczne bądź oddziały onkologiczne i hematologiczne”. – Tam wiemy, że są pacjenci, którzy są najbardziej narażeni – dodał szef resortu zdrowia.

Szumowski powiedział, że „7 mln maseczek, czy 0,5 mln masek Hepa” trafiło do ponad 1580 zespołów ratownictwa medycznego, ponad 9 tys. praktyk lekarzy POZ, do 13 tys. 700 aptek, do laboratoriów, do policji, do straży granicznej.

Zapewnił, że w kolejnych tygodniach realizowane będą kolejne dostawy. Podkreślił, że to „niezwykle ważne, dlatego, że już w tej chwili mamy taki etap epidemii, że niedługo prawdopodobnie będziemy prosili, żeby cały personel medyczny nosił na stałe maseczki w pracy po to, żeby chronić swoich kolegów, chronić pacjentów” – powiedział.

- Wiemy, że coraz więcej jest transmisji poziomej wirusa. Chcemy, żeby ten sprzęt ochrony był wszędzie dostępny, bo musimy chronić medyków. W pierwszej kolejności medyków, w szerokim tego słowa znaczeniu, począwszy od laboratoriów, a skończywszy na transporcie czy personelu, który pracuje w szpitalach – podkreślił Szumowski. Wskazał, że „tam to ryzyko zakażenia jest największe”.

Więcej na stronie: https://www.rynekzdrowia.pl/

Komunikat CKPPIP z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie metod realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zastosowania metod kształcenia na odległość oraz informacjami o planowaniu i uruchamianiu przez niektórych organizatorów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metody online, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które nie przewidują kształcenia online.

Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przepisów umożliwiających wydłużenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego. Powyższe zmiany zostały opublikowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego (Dz. U. poz. 458).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe wstrzymanie rozpoczętego kształcenia, a tym samym wydłużenie czasu jego trwania, co obecnie, w obliczu ogromnego zaangażowania kadry pielęgniarskiej w realizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak najbardziej racjonalnym.

Ponadto informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne rozwiązania legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

 

dr n. med. Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 27 marca 2020 r.

DG.532.1.2020.GA

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem epidemii w Polsce, proszę o przyjęcie poniższych zaleceń w zakresie wykonywania zawodu medycznego.

Trudna sytuacja epidemii wymaga od nas bardzo dobrej organizacji i zachowania dużej ostrożności. W związku z tym, proszę w miarę możliwości, o ograniczenie swojej aktywności zawodowej do jednego podmiotu leczniczego. Tak jak wszystkich Polaków prosimy o ograniczenie kontaktów, tak Państwa – pracowników ochrony zdrowia, również o to proszę.

Jeśli więc nie ma ważnych przyczyn, dla których Państwa aktywność zawodowa wymaga pracy w innych jednostkach – bez której te jednostki nie byłyby w stanie funkcjonować, proszę o rozważenie czy nie warto na czas epidemii tej aktywności ograniczyć.

Wiem, że w obecnej sytuacji nie należy wprowadzać kategorycznych zakazów dotyczących wszystkich pracowników służby zdrowia – byłyby one nie tylko niemożliwe do realizacji, ale mogłyby przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

Ograniczenia te, o których wspomniała również Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko w piśmie z dnia 25 marca 2020 r., skierowane są przede wszystkim do pracowników jednoimiennych szpitali zakaźnych oraz oddziałów zakażanych w szpitalach ogólnych.

Zalecenia i prośby, które do Państwa kieruję mają przede wszystkim chronić właśnie personel medyczny przed możliwym zakażeniem, a co za tym idzie ochronić również Państwa Pacjentów.

Zwracam się też z apelem do wszystkich kierujących placówkami medycznymi o rozważne podejmowanie decyzji, w porozumieniu z pracownikami tak by uwzględnić specyfikę pracy każdego z członków zespołu.

Z poważaniem,
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Dodatki dla pielęgniarek w szpitalach jednoimiennych

Minister Łukasz Szumowski w wywiadzie dla Radia Z podkreślił, że „są przeznaczone dodatkowe środki dla szpitali i mogą być w części przeznaczone na docenienie personelu”.

Decyzja o rozdysponowaniu pieniędzy należeć będzie do dyrekcji szpitala - stwierdził minister.

Dodał, że są przeznaczone duże środki, głównie dla szpitali jednoimiennych. Podał przykład szpitala w Łomży, który dostanie około 1,5 mln zł dodatkowo za sam fakt bycia szpitalem jednoimiennym. Te 1,5 mln zł miesięcznie dyrektor może przeznaczyć na różne rzeczy, na przykład na docenienie pracy personelu.

Minister zdrowia wyjaśnił, także na przykładzie szpitala w Łomży, że dodatkowe 1,5 mln zł to kwota przyznana placówce bez pacjentów, a jak dojdą pacjenci – będzie to 6 mln zł.

- Mam nadzieję, że to pozwoli na docenienie lekarzy. To jest 6 mln zł miesięcznie oczywiście – zakończył swoją wypowiedź minister.

źródło: politykazdrowotna.com

Zalecenia ministerstwa dla pielęgniarek

Zalecenia ministerstwa – praktyka zawodowa w czasie pandemii

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej

Rekomendacje:

- Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
- Polskie Towarzystwo Położnych

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozwojem epidemii zachorowań na COVID-19 w Polsce, w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19, poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentkami przebywającymi w domach należy zastosować możliwość wykonywania i rozliczania wizyt/porad położnej, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjentki nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia podopiecznych.

Porady i wizyty z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, obejmujące opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem w nieograniczonej liczbie, w ramach kolejnych wizyt patronażowych mogą w istotny sposób ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ułatwiać izolację osób, mogących zarażać wirusem innych oraz rozwiewać obawy podopiecznych dotyczące ich sytuacji zdrowotnej.

Należy bezwzględnie pamiętać o indywidualnym podejściu do każdej pacjentki, z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

I. PLANOWANIE WIZYTY PATRONAŻOWEJ

1. W celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19 należy ograniczyć nie tylko bezpośrednie kontakty położnej do niezbędnego minimum, ale również czas trwania bezpośredniej wizyty w miejscu pobytu matki i dziecka, gdy jest ona uzasadniona ich stanem zdrowia i problemami zgłaszanymi przez podopiecznych, które nie mogą być rozwiązane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

2. Pierwsza wizyta patronażowa powinna odbyć się w miejscu pobytu matki i dziecka, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka od podmiotu leczniczego. Podczas tej wizyty położna POZ przede wszystkim jest zobowiązana dokonać oceny stanu zdrowia położnicy i noworodka oraz zwrócić uwagę na relacje w rodzinie i wydolność opiekuńczą rodziny.

3. Położna POZ przed udaniem się na wizytę patronażową powinna dokonać rejestracji pacjentki w systemie informatycznym wraz ze sprawdzeniem w systemie e-WUŚ jej prawa do świadczeń medycznych oraz informacji, czy pacjentka nie jest obecnie w okresie kwarantanny.

4. W sytuacji, gdy położnica nie wyraża zgody na wizytę patronażową w miejscu pobytu matki i dziecka, fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji medycznej (należy uzyskać pisemne autoryzowane potwierdzenie takiej decyzji, która może zostać przesłana do położnej drogą elektroniczną – scan, zdjęcie), a położna jest zobowiązana do udzielenia porady z wykorzystaniem systemów  teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

5. Każda wizyta domowa musi być zawsze poprzedzona rozmową telefoniczną, podczas której położna POZ przeprowadza w pierwszej kolejności wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS–CoV–2, w celu oceny ryzyka COVID-19 i podjęcia decyzji o odbyciu wizyty w środowisku domowym:
- Czy w okresie ostatnich 14 dni ktoś z domowników przebywał w rejonie transmisji koronawirusa? (lista krajów jest publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
- Czy w okresie ostatnich 14 dni Pacjentka miała kontakt z osobą, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem?
- Czy występują u Pacjentki (lub u innych osób wspólnie zamieszkujących) objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel, uczucie duszności?

Pełny artykuł dostępny na stronie: https://www.pielegniarki.info.pl/

Priorytetowe testy COVID-19 dla Pielęgniarek

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie priorytetowego wykonywania testów na obecność wirusa COVID-19 dla personelu medycznego

Szanowny Panie Ministrze,

znajdujemy się obecnie na prostej drodze do szczytu epidemii wirusa COVID-19. Najprawdopodobniej liczba zarażonych będzie w najbliższych dniach drastycznie wzrastać. Od początku zmagań z epidemią widzimy, iż najważniejszym bastionem wszelkich działań przeciwdziałających jest służba zdrowia.

Niestety już pierwszy tydzień ukazał istotną słabość systemu w ochronie służby zdrowia. Pojedyncze zachorowania, które zdarzyły się wśród personelu medycznego, spowodowały zamknięcie konkretnych placówek i przymusową kwarantannę dla ludzi niezbędnych w służbie zdrowia. Nie wyobrażam sobie, by tak potrzebne w tej chwili osoby jak lekarze i pielęgniarki oczekiwali bliżej nieokreślony czas na wykonanie testu. Nasza obecna sytuacja i prawdopodobny scenariusz najbliższych dni wyklucza takie marnotrastwo zasobów ludzkich.

Uważam, iż niezwykle istotne jest, by pracownicy szpitali w chwili podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 byli natychmiast poddawani testowi. To sprawi, iż czas kwarantanny będzie możliwie najkrótszy. Podobną praktykę należy wprowadzić w wypadku wystąpienia podejrzanych objawów u lekarza, pielęgniarki lub salowej, by jak najszybciej wykluczyć lub potwierdzić chorobę. Być może pewnym rozwiązaniem dla ciągłości pracy na konkretnych oddziałach szpitalnych byłoby zastosowanie prewencyjnej kwarantanny dla części personelu, który w razie przymusowej kwarantanny po potwierdzonym zachorowaniu mógłby podjąć pracę na oddziale i zapewnić kontynuację leczenia pacjentom.

Mimo wyjątkowej sytuacji liczę na szybkie działania, a także na odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza odgórnie nakazać priorytetowe wykonywanie testów dla personelu medycznego?

2. Jeśli tak, kiedy będzie wprowadzone w życie?

3. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia, by przeciwdziałać zamykaniu oddziałów, w których ktoś z personelu zachorował na wirusa COVID-19?

Z wyrazami szacunku

Joanna Jaśkowiak

Poseł na sejm RP

24 marca 2020

Źródło: www.pielegniarki.info.pl

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Przewodniczącej Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie  Pani Haliny Kalandyk przesyłam w załączeniu pismo skierowane do Pani Wojewody wraz z załącznikami.

Zalecenia dla pielęgniarek autorstwa Ministerstwa Zdrowia

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-COV-2

1. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.

2. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.

3. Przesłanką do wykonania badania  w każdym przypadku jest wyłącznie wystąpienie objawów takich jak gorączka 38ºC, kaszel, duszności.

4. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).

5. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenia SARS-CoV-2.

6. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.

7. Nie rekomenduje się aktualnie dokonywania pobrać samodzielnie/na własną rękę.

8. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni do zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować jako brak zakażenia.

9. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek dotyczące zmiany organizacji pracy personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wprowadzenia rozwiązań w zakresie dojazdu personelu do jednostek, w których pracują i powrotu do miejsca zakwaterowania.

Stanowisko PTP organizacja pracy personelu-sig