O nas

          Ogólnopolski Związek Zawodowy            Pielęgniarek i Położnych

Jest organizacją związkową, której zadaniem jest reprezentowanie interesów środowiska pielęgniarek oraz położnych. Została utworzona przez Bożenę Banachowicz na bazie wielu organizacji regionalnych, m.in. założonego przez nią w 1992 Związku Zawodowego Pielęgniarek we Włocławku. Obecnie  do związku należy około 70 tys.osób.                      Zarząd Regionu Podkarpackiego został założony w maju 1999 r. przez Halinę Kalandyk.

 

 Zarząd Regionu Podkarpackiego OZZPiP – kadencja 2017-2021

Zarząd Regionu Podkarpackiego OZZPiP w n/w składzie pełni funkcję Prezydium Regionu

Przewodnicząca: dr n. o zdrowiu Halina Kalandyk

Wiceprzewodniczące:                                                                                                              mgr Danuta Bazylewicz                                                                                                   mgr Maria Golenia

Skarbnik: Agnieszka Bajrasz

Sekretarz: Lucyna Sznajder

Członkowie:                                                                                                     Ewelina Balawender                                                                                                              

Ewa Penar                                                                                                              

Sylwia Rękas

Ewa Rygiel

Małgorzata Sawicka

Wiesława Wojtala

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Regionalna Komisja Rewizyjna OZZPiP – kadencja 2017-2021

Przewodnicząca: Buczyńska Krystyna

Członkowie:                                                                                                                     Beata Rutka                                                                                                             Katarzyna Bytnar