Galeria

Szkolenie w dniach 29.01 – 31.01.2016

Manifestacja w Warszawie 10.09.2015

Protest Pielęgniarek i Położnych 12.05.2015

Manifestacja pod Urzędem Marszałkowskim

Szkolenie – Rymanów Zdrój

Szkolenie – Rudna Mała 

Obchody Międzynardowego Dnia Pielęgniarek i Położnych 5.05.2014 – Warszawa

Protest w Warszawie 11 – 14.09.2013

Manifestacja Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 5.10.2012

Manifestacja Pielęgniarek i Położnych przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie 14.09.2012

X-lecie OZZPiP Zarządu Regionu Podkarpackiego – październik 2009


 

Białe miasteczko, ? miejsce protestu grupy pielęgniarek założone 19 czerwca 2007 pod gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. 

 

Najnowsze wpisy

BĘDĄ NIESTACJONARNE STUDIA PIELĘGNIARSKIE I STOPNIA?

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Celem jest wprowadzenie regulacji, która umożliwi w podjęcie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie przepisy nie dopuszczają prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej. Projektodawca zwraca uwagę, że w przypadku kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym jest możliwość prowadzenia studiów w formie niestacjonarnej.

Jednocześnie planuje się wprowadzenie zapisu, że treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same, jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki i położnej. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo, w tym również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych, opiekunów medycznych.

W uzasadnieniu wskazano również, że obecnie rozważa się realizację nowego projektu systemowego mającego na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych  w formie niestacjonarnej (do wykorzystania w ramach POWER pozostało około 132 mln zł)  w ramach Osi V Wsparcie dla Obszaru Zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.  Projektowana ustawa może więc możliwość uczelniom publicznym i niepublicznym  ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  na współfinansowanie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Źródło: http://wartowiedziec.pl

  1. 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej Komentowanie nie jest możliwe
  2. Komentowanie nie jest możliwe
  3. STANDARDY ZATRUDNIANIA PIELĘGNIAREK W SZPITALACH Komentowanie nie jest możliwe
  4. Lubelskie: dramatycznie brakuje pielęgniarek do pracy Komentowanie nie jest możliwe
  5. Studia zaoczne dla pielęgniarek – czy realne? Komentowanie nie jest możliwe
  6. Pielęgniarki z Ukrainy nie będą pracować w polskich szpitalach jako pielęgniarki? Komentowanie nie jest możliwe
  7. Projekt dotyczący norm zatrudnienia pielęgniarek skierowany do konsultacji Komentowanie nie jest możliwe
  8. Liczbę pielęgniarek określi liczba łóżek? Projekt już jest. Komentowanie nie jest możliwe
  9. Za kursy opłacane przez samorząd pielęgniarki i lekarze nie zapłacą podatku Komentowanie nie jest możliwe