Pielęgniarkom na przymusowym „postojowym” obniżono pensje o jedną trzecią

- Pielęgniarki i położne z uzdrowiska w Busku Zdroju są rozżalone, bo zostały wysłane na postojowe. A wszystko dlatego, że w pewnym momencie w placówce nie było już chorych na COVID -19. Pielęgniarkom obniżono o jedną trzecią pensję. Straciły od 800-1000 zł – opowiedziała Medexpressowi Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

W Polsce są zakażone 192 pielęgniarki i położne. 536 osób przebywa na kwarantannie, 14 w szpitalach. Dane pochodzą z 4 czerwca. – Przed chwilą otrzymaliśmy informację z Sieradza o 20 nowych zakażeniach. Jedna położna jest w ciężkim stanie zdrowia. Pozostałe osoby dobrze się czują. Dziś powiadomiono w internecie o zmarłej pielęgniarce. W tej chwili weryfikujemy tę informację – poinformowała Krystyna Ptok, prezes OZZPiP.

W uzdrowisku w Busku Zdroju stworzono izolatoria, w których przebywali pacjenci zakażeni koronawirusem. Zgłoszono 150 łóżek. Na początku w placówce przebywało wielu pacjentów z COVID-19. Po uzyskaniu ujemnego wyniku wracali do domu. W pewnym momencie placówka zaczęła świecić pustkami, dlatego dyrektor zdecydował o wysłaniu pielęgniarek na tzw. postojowe. Wiąże się to z obniżeniem wynagrodzeń o jedną trzecią. Straciły od 800 – 1000 zł. Dyrektor wystąpił do NFZ z wnioskiem o rekompensatę finansowe dla pielęgniarek i położnych. Niestety nie udało się. Okazało się, że rozporządzenie nie obejmuje izolatoriów. Dotyczy ono oddziałów zakaźnych i szpitali jednoimiennych.

Pielęgniarki i położne w związku z epidemią koronawirusa zostały zobowiązane do ograniczenia miejsc pracy. Wiąże się to ze zmniejszeniem im wynagrodzeń.

Źródło: https://www.medexpress.pl/

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom
i Położnym życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej
i w życiu osobistym, wytrwałości oraz pogody ducha.

Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania. 

Wasz trud nie jest daremny, przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości życia chorym i ich bliskich.

Zarząd Regionu Podkarpackiego OZZPiP

Przewodnicząca Zarządu Regionu Podkarpackiego OZZPiP Halina Kalandyk gościem Polskiego Radia Rzeszów

Epidemia koronawirusa może spowodować, że zawód pielęgniarki  i położnej będzie wybierało coraz mniej młodych osób. Drugim powodem są za niskie płace. W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych, biały personel liczy na podniesienie zarobków, bez konieczności strajkowania. Ważne jest też zdrowie oraz fakt, że w regionie nie było przypadków szykanowania środowiska medycznego. Pielęgniarki spotykają się z dowodami wdzięczności za ich trud, pomocą ze strony społeczeństwa w zakupie środków ochrony czy posiłków powiedziała na naszej antenie Halina Kalandyk przewodnicząca podkarpackich struktur Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

W regionie nie ma do tej pory żadnej informacji o pielęgniarce, która została zakażona koronawirusem w pracy. Tak też jest w łańcuckim szpitalu, który został przekształcony w jednoimiennym szpital zakaźny. Pielęgniarki w szpitalach, nie skarżą się obecnie na zaopatrzenie w środki ochrony osobistej. Jednak w Dniu Pielęgniarki i położnej, biały personel nie ma czasu na świętowanie, gdyż walczy na pierwszej linii frontu z epidemią koronawirusa. Nie odbędą się także żadne uroczystości, mimo iż  Światowa Organizacja Zdrowia rok 2020 ogłosiła „Rokiem pielęgniarki i położnej”,na cześć 200 rocznicy urodzin prekursorki pielęgniarstwa Florence Nightingale.

https://www.radio.rzeszow.pl/

Pismo do Polskiej Federacji Szpitali wystosowane przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

 

PismoDoFederacji

☣️Koronawirus☣️ 27.04.2020
PO NASZEJ INTERWENCJI OPUBLIKOWANO ZASADY SKIEROWAŃ DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII
Po interwencji OZZPiP na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiły się wytyczne dotyczące skierowań do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodów w trybie art. 47. Jest to odpowiedź na pismo naszego Związku do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Pracy z 17.04.2020 r.
➡ Link do całego tekstu: https://bit.ly/2Ylv9nB

Skala stresu pielęgniarek w okresie pandemii.

Szanowni Państwo,

stres towarzyszy człowiekowi na każdym etapie życia od urodzenia po starość.

Jednakże poziom stresu i radzenie sobie z nim w poszczególnych sytuacjach u każdego z nas może się znacznie różnić.

To, w jaki sposób reagujemy podczas obciążających momentów w życiu, zależy od subiektywnego odczucia, widzenia alternatywnych rozwiązań oraz umiejętności wyboru tych działań.

Pożądane działania radzenia sobie ze stresem zmniejszają niepokój i napięcie oraz w dłuższej perspektywie dają efekt dobrego nastroju i samopoczucia.

Praca jest dla nas jednym z ważnych elementów w życiu, od której również zależy nasz nastrój i dobre samopoczucie. Praca personelu medycznego jest związana z różnymi obciążeniami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi. Bezpieczeństwo i bezbłędność w działaniu pracowników ochrony zdrowia ma wpływ na zadowolenie i stan zdrowia pacjentów.
W obecnej sytuacji, w której mamy zwiększone ograniczenia i restrykcje związane z pandemią, styl zachowania się grupy zawodowej ma ogromny wpływ na jakość i bezpieczeństwo zarówno dla podopiecznego, jak i samego personelu.

Biorąc udział w badaniu przyczynia się Pani/Pan do rozwoju nauki oraz pomoże w wykazaniu mechanizmów radzenia sobie ze stresem wśród personelu medycznego.

Badanie to może w przyszłości wpłynąć na edukację pozytywnych strategii i interwencji wśród pracowników ochrony zdrowia, tak aby byli przygotowani w przypadku powrotu pandemii.
Pani/Pana udział badaniu wymagał będzie wypełnienia ankiety online, zajmie to około 15-20 minut.

Dziękujemy za udział i pomoc w badaniach.

Aleksandra Peplińska

Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański

Hanna Popowicz

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdański Uniwersytet Medyczny

Przejdź do badania: Radzenie sobie ze stresem personelu medycznego w czasie pandemii.

Minister: Te pielęgniarki mogą pracować od zaraz!

Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.

NIPiP-NRPiP-OIE.060.126.2020

Pani
Greta Kanownik
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych w
Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor

W związku z wejściem w życie art. 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), który wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) tj. art. 26b, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne przedstawienie stanowiska w kwestiach wskazanych poniżej.

Art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Ponadto zgodnie z art. 26b ust. 2 tej ustawy pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1, w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym.

Z kolei w myśl art. 26b ust. 3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okres wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych zalicza do okresu przeszkolenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1, jeżeli pielęgniarka lub położna zawiadomi o zamiarze wykonywania zawodu zgodnie z art. 26 ust. 1 w terminie roku od dnia zakończenia wykonywania zawodu na podstawie ust. 1.

Pełne pismo dostępne jest na stronie: https://www.pielegniarki.info.pl/