☣️Koronawirus☣️ 27.04.2020
PO NASZEJ INTERWENCJI OPUBLIKOWANO ZASADY SKIEROWAŃ DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII
Po interwencji OZZPiP na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiły się wytyczne dotyczące skierowań do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodów w trybie art. 47. Jest to odpowiedź na pismo naszego Związku do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Pracy z 17.04.2020 r.
➡ Link do całego tekstu: https://bit.ly/2Ylv9nB

Skala stresu pielęgniarek w okresie pandemii.

Szanowni Państwo,

stres towarzyszy człowiekowi na każdym etapie życia od urodzenia po starość.

Jednakże poziom stresu i radzenie sobie z nim w poszczególnych sytuacjach u każdego z nas może się znacznie różnić.

To, w jaki sposób reagujemy podczas obciążających momentów w życiu, zależy od subiektywnego odczucia, widzenia alternatywnych rozwiązań oraz umiejętności wyboru tych działań.

Pożądane działania radzenia sobie ze stresem zmniejszają niepokój i napięcie oraz w dłuższej perspektywie dają efekt dobrego nastroju i samopoczucia.

Praca jest dla nas jednym z ważnych elementów w życiu, od której również zależy nasz nastrój i dobre samopoczucie. Praca personelu medycznego jest związana z różnymi obciążeniami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi. Bezpieczeństwo i bezbłędność w działaniu pracowników ochrony zdrowia ma wpływ na zadowolenie i stan zdrowia pacjentów.
W obecnej sytuacji, w której mamy zwiększone ograniczenia i restrykcje związane z pandemią, styl zachowania się grupy zawodowej ma ogromny wpływ na jakość i bezpieczeństwo zarówno dla podopiecznego, jak i samego personelu.

Biorąc udział w badaniu przyczynia się Pani/Pan do rozwoju nauki oraz pomoże w wykazaniu mechanizmów radzenia sobie ze stresem wśród personelu medycznego.

Badanie to może w przyszłości wpłynąć na edukację pozytywnych strategii i interwencji wśród pracowników ochrony zdrowia, tak aby byli przygotowani w przypadku powrotu pandemii.
Pani/Pana udział badaniu wymagał będzie wypełnienia ankiety online, zajmie to około 15-20 minut.

Dziękujemy za udział i pomoc w badaniach.

Aleksandra Peplińska

Instytut Psychologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański

Hanna Popowicz

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdański Uniwersytet Medyczny

Przejdź do badania: Radzenie sobie ze stresem personelu medycznego w czasie pandemii.

Minister: Te pielęgniarki mogą pracować od zaraz!

Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.

NIPiP-NRPiP-OIE.060.126.2020

Pani
Greta Kanownik
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych w
Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor

W związku z wejściem w życie art. 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), który wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) tj. art. 26b, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne przedstawienie stanowiska w kwestiach wskazanych poniżej.

Art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Ponadto zgodnie z art. 26b ust. 2 tej ustawy pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1, w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym.

Z kolei w myśl art. 26b ust. 3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okres wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych zalicza do okresu przeszkolenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1, jeżeli pielęgniarka lub położna zawiadomi o zamiarze wykonywania zawodu zgodnie z art. 26 ust. 1 w terminie roku od dnia zakończenia wykonywania zawodu na podstawie ust. 1.

Pełne pismo dostępne jest na stronie: https://www.pielegniarki.info.pl/

Kolejne wytyczne Ministra Zdrowia dla Pielęgniarek

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty – tylko pacjenci z pilnym  skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

Wizyty domowe

- Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych,  wyłącznie do pacjentów pilnych!  Zminimalizuje to  ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
- Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną  o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych  poprzez łączność telefoniczną.
- Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem  lub jego rodziną . Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego  telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

  • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
  • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
  • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • czy pacjent lub ktoś z domowników  obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych – jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem  środków ochrony indywidualnej!

Środki ochrony indywidualnej   zgodne z wytycznymi GIS i WHO

UWAGA! Jeżeli pacjent  informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba  z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ-  teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas  decyzję  co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje , że jest  z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego  ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej.

Pełny artykuł dostępny na stronie: https://www.pielegniarki.info.pl/


Minister zdrowia: będziemy prosili, by cały personel medyczny nosił maseczki w pracy

Mamy taki etap epidemii koronawirusa, że niedługo prawdopodobnie będziemy prosili, żeby cały personel medyczny nosił na stałe maseczki w pracy po to, żeby chronić swoich kolegów, chronić pacjentów – zapowiedział w sobotę (4 kwietnia) minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował też, że w tym tygodniu wprowadzone zostaną kolejne restrykcje dotycząc przemieszczania się ludności.

• Łukasz Szumowski: wydaliśmy zarządzenie, by każdy szpital miał prawo testować na obecność koronawirusa. Wszystkie szpitale będą mogły mieć zapłacone przez NFZ za testy dla swoich pacjentów i lekarzy.

• Zwiększy się liczba kontroli w sklepach, dotyczących przestrzegania ograniczeń liczby klientów. – Musimy zrobić wszystko, aby zakażeń koronawirusemn było możliwie jak najmniej – mówi szef  KPRM Michał Dworczyk.

• Jeszcze w tym tygodniu mają zostać w Polsce wprowadzone kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się ludności. Rząd nie podaje na razie szczegółów nowych restrykcji.

Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej, że „w zeszłym tygodniu tylko zostały wydane decyzje i uruchomione zostały wydania z magazynów – 7 mln 240 tys. maseczek, 2 mln 690 tys. rękawiczek, 400 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 500 tys. masek Hepa”. – Kupiliśmy we własnym zakresie blisko 1000 respiratorów, 165 z nich już jest u nas – dodał Szumowski.

Realizowane będą kolejne dostawy środków ochronnych
Przekazał, że ten sprzęt został dostarczony do 19 szpitali jednoimiennych, 80 szpitali, gdzie są oddziały zakaźne, ale również do ponad 500 szpitali w Polsce. Jak mówił, „105 z nich to są szpitale onkologiczne i hematologiczne bądź oddziały onkologiczne i hematologiczne”. – Tam wiemy, że są pacjenci, którzy są najbardziej narażeni – dodał szef resortu zdrowia.

Szumowski powiedział, że „7 mln maseczek, czy 0,5 mln masek Hepa” trafiło do ponad 1580 zespołów ratownictwa medycznego, ponad 9 tys. praktyk lekarzy POZ, do 13 tys. 700 aptek, do laboratoriów, do policji, do straży granicznej.

Zapewnił, że w kolejnych tygodniach realizowane będą kolejne dostawy. Podkreślił, że to „niezwykle ważne, dlatego, że już w tej chwili mamy taki etap epidemii, że niedługo prawdopodobnie będziemy prosili, żeby cały personel medyczny nosił na stałe maseczki w pracy po to, żeby chronić swoich kolegów, chronić pacjentów” – powiedział.

- Wiemy, że coraz więcej jest transmisji poziomej wirusa. Chcemy, żeby ten sprzęt ochrony był wszędzie dostępny, bo musimy chronić medyków. W pierwszej kolejności medyków, w szerokim tego słowa znaczeniu, począwszy od laboratoriów, a skończywszy na transporcie czy personelu, który pracuje w szpitalach – podkreślił Szumowski. Wskazał, że „tam to ryzyko zakażenia jest największe”.

Więcej na stronie: https://www.rynekzdrowia.pl/

Komunikat CKPPIP z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie metod realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zastosowania metod kształcenia na odległość oraz informacjami o planowaniu i uruchamianiu przez niektórych organizatorów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metody online, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które nie przewidują kształcenia online.

Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przepisów umożliwiających wydłużenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego. Powyższe zmiany zostały opublikowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego (Dz. U. poz. 458).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe wstrzymanie rozpoczętego kształcenia, a tym samym wydłużenie czasu jego trwania, co obecnie, w obliczu ogromnego zaangażowania kadry pielęgniarskiej w realizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak najbardziej racjonalnym.

Ponadto informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne rozwiązania legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

 

dr n. med. Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 27 marca 2020 r.

DG.532.1.2020.GA

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem epidemii w Polsce, proszę o przyjęcie poniższych zaleceń w zakresie wykonywania zawodu medycznego.

Trudna sytuacja epidemii wymaga od nas bardzo dobrej organizacji i zachowania dużej ostrożności. W związku z tym, proszę w miarę możliwości, o ograniczenie swojej aktywności zawodowej do jednego podmiotu leczniczego. Tak jak wszystkich Polaków prosimy o ograniczenie kontaktów, tak Państwa – pracowników ochrony zdrowia, również o to proszę.

Jeśli więc nie ma ważnych przyczyn, dla których Państwa aktywność zawodowa wymaga pracy w innych jednostkach – bez której te jednostki nie byłyby w stanie funkcjonować, proszę o rozważenie czy nie warto na czas epidemii tej aktywności ograniczyć.

Wiem, że w obecnej sytuacji nie należy wprowadzać kategorycznych zakazów dotyczących wszystkich pracowników służby zdrowia – byłyby one nie tylko niemożliwe do realizacji, ale mogłyby przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

Ograniczenia te, o których wspomniała również Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko w piśmie z dnia 25 marca 2020 r., skierowane są przede wszystkim do pracowników jednoimiennych szpitali zakaźnych oraz oddziałów zakażanych w szpitalach ogólnych.

Zalecenia i prośby, które do Państwa kieruję mają przede wszystkim chronić właśnie personel medyczny przed możliwym zakażeniem, a co za tym idzie ochronić również Państwa Pacjentów.

Zwracam się też z apelem do wszystkich kierujących placówkami medycznymi o rozważne podejmowanie decyzji, w porozumieniu z pracownikami tak by uwzględnić specyfikę pracy każdego z członków zespołu.

Z poważaniem,
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia