Jest porozumienie w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2! “100 dni spokoju”

– Wszystkie nieporozumienia w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej zostały wyjaśnione – poinformował w poniedziałek Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Związki zawodowe pielęgniarek w KSW nr 2 – Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – porozumiały się z nową dyrektor szpitala Barbarą Rogowską.

Obie strony na piątkowym spotkaniu ustaliły, że liderki ZPOiA – Katarzyna Ciura i Joanna Buż (zostały dyscyplinarnie zwolnione przez poprzedniego dyrektora szpitala Krzysztofa Bałatę) wracają do pracy, a pozew przeciwko Sylwii Rękas, szefowej OZZPiP, zostaje wycofany z sądu.

Wspólne oświadczenie związków i dyrekcji

Takie ustalenia w poniedziałek, 10 lutego, potwierdził Tomasz Leyko, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Urząd nadzoruje działalność KSW nr 2. Tego samego dnia pozew przeciwko Sylwii Rękas wycofano.

– Wszystkie nieporozumienia w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej zostały wyjaśnione – poinformował Tomasz Leyko. – Wycofane zostały zwolnienia dyscyplinarne wobec dwóch przedstawiciele związków zawodowych. Uregulowane mają być także sprawy płacowe – dodał Leyko.

Pielęgniarskie związki zobowiązały się do wycofania pisma z 20 grudnia ub. r., w którym dyrekcję szpitala poinformowały o wszczęciu sporu zbiorowego. Pismo ma być cofnięte “niezwłocznie”.

“Wysunięte żądania będą przedmiotem rozmów i negocjacji poza trybem sporu zbiorowego z Dyrekcją KSW nr 2 w Rzeszowie. Związki zawodowe wraz z pracodawcą ustalą procedurę negocjacji, jednocześnie zapewniając pracodawcy okres symbolicznych „100 dni spokoju” na zapoznanie się z sytuacją szpitala” – czytamy we wspólnym oświadczeniu związków i dyrekcji KSW nr 2.

Pełny artykuł dostępny na stronie: https://rzeszow-news.pl/

SZPITAL SANOK: Przewodnicząca związku w mocnych słowach o działaniach władz!

Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ Sanok w mocnych słowach wypowiadała się na temat działań władz powiatu, a właściwie ich braku, jeżeli chodzi o pomoc sanockiemu szpitalowi. Szczegóły w materiale filmowym:

https://esanok.pl/2020/przewodniczaca-zwiazku-w-mocnych-slowach-o-dzialaniach-wladz-video

OZZPiP po spotkaniu w MZ w sprawie agresji…

W dniu 7 lutego 2020 r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego.

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Ze strony Ministerstwa Zdrowia: minister Józefa Szczurek-Żelazko, minister Waldemar Kraska, przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych, dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności, Jan Gessek
2. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji.
3. Przedstawicielka Prokuratury Krajowej – Departamentu Postępowania Przygotowawczego, Agnieszka Goździk
4. Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: prezes Z. Małas i wiceprezes M. Łodzińska
5. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
6. Przedstawiciele innych związków zawodowych: OPZZ, ratownictwa medycznego.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w trakcie spotkania przedstawił wniosek o opracowanie procedury ministra zdrowia w zakresie przeciwdziałania agresji w podmiotach leczniczych.

Ponadto złożono deklarację dotyczącą opracowania propozycji zmian w przepisach kodeksu karnego i ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, a także wnioskowano o opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia pielęgniarki i położnej ze strony agresora, obejmującego:
– system bezpośredniego przywoływania policji
– system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego
– procedury zawiadamiania prokuratury
– szkolenia personelu w sytuacji zagrożenia bezpośredniego oraz obowiązku objęcia opieką medyczną i psychologiczną.

Z kolei przedstawicielki NRPiP przedstawiły wstępne wyniki prowadzonych badań ankietowych dotyczących agresji w szpitalach, POZ i innych podmiotach: DPS, żłobki.

Zawnioskowano, aby takie spotkania odbyły się także na poziomie wszystkich województw. Pomoc w tym zakresie zadeklarowała minister J. Szczurek – Żelazko.

Źródło: OZPiP