Krzysztof Bałata, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie złożył rezygnację!

Krzysztof Bałata złożył rezygnację z kierowania „dwójką” po zakończeniu dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W obradach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 31 stycznia br. pod przewodnictwem marszałka Władysława Ortyla, uczestniczyli członkowie WRDS reprezentujący pracodawców, pracowników oraz związkowców, a stronę rządową reprezentowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Na debatę zaproszona została także sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko.

W spotkaniu uczestniczyła grupa pielęgniarek i położnych z rzeszowskiego szpitala oraz ich koleżanki z innych placówek na Podkarpaciu.

Na posiedzeniu obecni byli przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok oraz dyrektor rzeszowskiego szpitala Krzysztofa Bałata.

W czasie debaty marszałek Władysław Ortyl wielokrotnie apelował o konstruktywny dialog, przedstawił także stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego zawierające harmonogram dalszych działań na rzecz zawarcia porozumienia w szpitalu.

Po zakończeniu obrad WRDS dyrektor Klinicznego Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Krzysztof Bałata podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Marszałek Władysław Ortyl zdecydował o zwołaniu na poniedziałkowy poranek 3 lutego br. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego poświęconego tej kwestii.

Źródło: https://nowiny24.pl/ oraz https://rzeszow-news.pl/

Nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Sytuacja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zdominowała nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim 31 stycznia.

W obradach pod przewodnictwem marszałka Władysława Ortyla, uczestniczyli członkowie WRDS reprezentujący pracodawców, pracowników oraz związkowców, stronę rządową reprezentowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Na debatę zaproszona została sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko.

W spotkaniu uczestniczyła grupa pielęgniarek i położnych z rzeszowskiego szpitala oraz ich koleżanki z innych placówek na Podkarpaciu. Na posiedzeniu obecni byli przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok oraz  dyrektor rzeszowskiego szpitala Krzysztofa Bałata.

W czasie debaty marszałek Władysław Ortyl wielokrotnie apelował o konstruktywny dialog, przedstawił także stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego zawierające  harmonogram dalszych działań na rzecz zawarcia porozumienia w szpitalu.

Po kilkugodzinnej dyskusji członkowie WRDS uchwalili  wspólne stanowisko. A oto treść przyjętego przez radę apelu:

Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rekomenduje i zwraca się do Dyrektora Krzysztofa Bałaty i Związków Zawodowych o polubowne rozwiązanie spraw pracowniczych w terminie do 7 lutego 2020 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rekomenduje Dyrektorowi Krzysztofowi Bałacie i Związkom Zawodowym uzgodnienie wypłaty, począwszy od września 2018r. spornych dodatkowych środków z tytułu OWU dla pielęgniarek i położnych, w terminie do 14 lutego 2020 r.

Po zakończeniu obrad WRDS dyrektor Klinicznego Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Krzysztof Bałata podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Marszałek Władysław Ortyl zdecydował o zwołaniu na poniedziałkowy poranek 3 lutego br. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego poświęconego tej kwestii.

SKAN KOMUNIKATU W ZAŁĄCZNIKU: Komunikat

Źródło: www.podkarpackie.pl

Konflikt między dyrekcją szpitala na Lwowskiej w Rzeszowie, a pielęgniarkami narasta. Jest kolejny pozew

Prawie trzy godziny trwały rozmowy na temat konfliktu na linii dyrekcja – pielęgniarki, który od dłuższego czasu narasta w największym szpitalu na Podkarpaciu. Na spotkaniu nie pojawił się dyrektor placówki, Krzysztof Bałata, a rozmowy nie przyniosły porozumienia. Co więcej, pielęgniarki dostały kolejny pozew z sądu. W środę kolejne spotkanie.

W piątek 24 stycznia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie skonfliktowanych stron. Do rozmów marszałek zaprosił przedstawicieli szpitala przy ul. Lwowskiej i dwie organizacje związkowe pielęgniarek.

Ze strony zarządu województwa obecni byli: Barbara Rogowska, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, Dorota Łukaszyk, radna wojewódzka i przewodnicząca komisji zdrowia w sejmiku oraz Damian Brud, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i przewodniczący Rady Społecznej Szpitala.

- W spotkaniu nie uczestniczyły osoby decyzyjne – relacjonuje Ewa Wronikowska, pełnomocnik związków zawodowych pielęgniarek z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. – Nie było dyrektora. Do rozmów nie przyłączył się także Stanisław Kruczek chociaż obecny był w urzędzie. Co więcej, osoby które zostały wyznaczone do rozmów nie miały pełnomocnictwa ze strony zarządu województwa. Dopiero w przerwie marszałek Ortyl podpisał pełnomocnictwo Barbarze Rogowskiej – dodaje Wronikowska.

Pełnomocnik związków zawodowych zwraca uwagę, że te same osoby, które uczestniczyły w spotkaniu, podpisały się pod listem poparcia dla dyrektora Bałaty. Słowa potwierdza komunikat, który w czwartek rozesłało do mediów biuro prasowe szpitala.

Pełny artykuł dostępny na stronie: https://nowiny24.pl/

KOMUNIKAT PO SPOTKANIU WS. SYTUACJI W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

W Urzędzie Marszałkowskim obyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie im. Świętej Jadwigi Królowej. Zarząd województwa z uznaniem przyjął fakt podjęcia rozmów przez Zakładową Organizację Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych. Przedstawicielami zarządu województwa podczas spotkania byli: Barbara Rogowska, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, Dorota Łukaszyk, radna Województwa Podkarpackiego i przewodnicząca Komisji Zdrowia oraz Damian Brud, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i przewodniczący Rady Społecznej szpitala.

Spotkanie miało charakter roboczy. Przede wszystkim było próbą podjęcia konstruktywnego i efektywnego dialogu, który stworzy płaszczyznę do ustabilizowania sytuacji zaistniałej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Na spotkaniu związki zawodowe przedstawiły zarówno swoje postulaty, jak i możliwe z ich strony ustępstwa. Wspólnie uzgodniono priorytety poszczególnych żądań. Niemniej jednak w kwestiach pracowniczych, Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z prawem pracy, nie ma kompetencji, aby zajmować wiążące stanowisko, a z takimi mamy tutaj do czynienia. Zgodnie ustalono, że następne spotkanie w tych kwestiach odbędzie się w najbliższą środę, tj. 29 stycznia 2020r. o godz. 16:00. W kolejnym spotkaniu weźmie udział również pracodawca.

O sytuacji w podkarpackich szpitalach będą również dyskutować radni na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Będzie to także główny temat nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która odbędzie się 31 stycznia.

Źródło: https://podkarpackie.pl/

Około dwa tysiące osób brało udział w manifestacji pielęgniarek, jaka dziś odbyła się w Rzeszowie.

O godz. 11, przed szpitalem przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, zebrały się związki zawodowe pielęgniarek i położnych z całej Polski. Uczestnicy manifestacji następnie przemaszerowali ulicami Rzeszowa przed Urząd Marszałkowski. W ten sposób chciano pokazać solidarność ze zwolnionymi dyscyplinarnie pielęgniarkami oraz członkami organizacji pielęgniarskich pracujących w największym szpitalu na Podkarpaciu. Ok. godz. 14 do manifestujących wyszedł Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa.

Manifestacja zakończyła się o godz. 16.

Wszystkie informacje na temat MANIFESTACJI znajdą Państwo pod linkami:

https://nowiny24.pl/

https://rzeszow-news.pl/

https://rzeszow.wyborcza.pl/

https://www.rmf24.pl/

https://rzeszow.tvp.pl/

https://rzeszow.onet.pl/

https://www.pap.pl/

https://www.korso24.pl/

https://www.radio.rzeszow.pl/

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Dwie Zakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP oraz ZPOA w dniu 18 stycznia 2020 (Sobota) w godzinach od 11:00 – 16:00 organizują MANIFESTACJĘ, której celem jest wyrażenie niezadowolenia z warunków pracy, jakie panują w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz ze sposobu bezprawnego traktowania przedstawicieli związków zawodowych (pielęgniarek) przez Dyrektora Szpitala.

Zarządu Regionu Podkarpackiego OZZPiP zwraca się do wszystkich Związków Zawodowych z prośbą o wsparcie i czynny udział w organizowanej manifestacji wspierającej Pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie walczących o poprawę swoich warunków pracy, a także o poszanowanie praw związkowych i pracowniczych. Bardzo zależy nam na znaczącej dla nas, jak największej obecności wspierających nas solidarnie Koleżanek i Kolegów. 

https://www.facebook.com/events/1038022446561862/

Stanowisko Prezydium OZZPiP z dnia 8.01.2020 w sprawie konfliktu pomiędzy pracodawcą tj. Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 2 im. Św.Królowej Jadwigi w Rzeszowie, a dwoma organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu.

Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 8.01.2020 w sprawie konfliktu pomiędzy pracodawcą tj. Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 2 im. Św.Królowej Jadwigi w Rzeszowie, a dwoma organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu.

Stanowisko Prezydium OZZPiP w sprawie decyzji pracodawcy tj.Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu im. Ojca Pio o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym z Panią Ewą Rygiel

Przedstawiamy stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie decyzji pracodawcy tj.Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu im. Ojca Pio o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym z Panią Ewą Rygiel.

Zarząd województwa wydał oświadczenie ws. konfliktu w Szpitalu Wojewódzkim nr 2

Poniżej treść oświadczenia Zarządu Województwa Podkarpackiego ws. sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie:

W związku z napływającymi informacjami o sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zarząd województwa podczas dzisiejszego posiedzenia zapoznał się z kompleksową informacją na temat funkcjonowania placówki.

Zarząd z zadowoleniem przyjął dane o poprawiającej się sytuacji finansowej szpitala. Jeszcze niedawno placówka należała do najbardziej zadłużonych szpitali w Polsce. Restrukturyzacja przeprowadzona przez dyrektora Krzysztofa Bałatę przyniosła pozytywne efekty. W ciągu dwóch lat szpital osiągnął pozytywny wynik finansowy, pomimo wprowadzenia podwyżek dla personelu.

Podczas zarządu przedstawiona została także informacja o wynikach audytu przeprowadzonego przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Audyt stwierdza prawidłowe działanie dyrekcji szpitala w zakresie realizacji porozumienia ze związkami zawodowymi ws. podwyżek z lipca 2018 roku, a także właściwe wydatkowanie pieniędzy przeznaczonych na podwyżki.

Aktualne nieporozumienia na linii dyrekcja, a dwa związki zawodowe dotyczą spraw pracowniczych, o których stanowi prawo pracy. W ramach nadzoru samorządu województwa nad szpitalem, o którym mowa w art. 121 ustawy o działalności leczniczej, nie mieści się rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy, a z takim właśnie sporem mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik. Jest to odpowiedzialność np. personalna, cywilna, podatkowa, czy też karna. To kierownik podmiotu leczniczego czyli w tym przypadku dyrektor, a nie podmiot tworzący, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników. Pracodawcą wobec wszystkich pracowników jest szpital, zaś zgodnie z art. 31 kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Art. 31 KP. obejmuje swym zakresem wszystkie aspekty stosunku pracy i ma zastosowanie zarówno do nawiązania stosunku pracy, jak i przekształcenia, treści oraz rozwiązania. Wskazana w tym art. reprezentacja pracodawcy odnosi się do indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Wszelkie zaś spory związane ze stosunkiem pracy są rozstrzygane przez sądy powszechne (sądy pracy) – art. 262 k.p. Wobec powyższego podmiot tworzący nie ma nie tylko narzędzi prawnych, ale przede wszystkim nie ma możliwości prawnych do rozstrzygania sporów związanych z prawem pracy powstałych w podmiocie leczniczym.

Porozumienie ws. podwyżek zawarte w lipcu 2018 roku zakłada również powołanie zespołu monitorującego. W jego skład wchodzą przedstawiciele organu tworzącego czyli samorządu województwa (marszałek, członek zarządu i przewodniczący komisji zdrowia Sejmiku Województwa), przewodniczący rady społecznej szpitala, przedstawiciele kierownictwa szpitala, przedstawiciel związku zawodowego lekarzy, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. Zespół spotyka się co kwartał, a jego podstawowym zadaniem jest monitorowanie realizacji ustaleń między związkami a dyrekcją szpitala z lipca 2018, a także rozpatrywanie niejasności czy wątpliwości dotyczących funkcjonowania placówki. Sprawy pracownicze będące przedmiotem aktualnego sporu mogą również być przedmiotem obrad tego gremium. Najbliższe spotkanie wspomnianego zespołu zaplanowano na 9 stycznia.

Zarząd Województwa

Władysław Ortyl, Piotr Pilch, Ewa Draus, Anna Huk i Stanisław Kruczek

Źródło: https://podkarpackie.pl/

Nie będzie porozumienia. Będzie manifestacja.

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie dosłownie wrze. Tak kryzysowej sytuacji nie było w tej placówce już dawno.

Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych zapowiada na Facebooku pikietę w obronie zwolnionych dyscyplinarnie szefowych związku. „Już wkrótce WIELKA MANIFESTACJA w związku z sytuacją jaka ma miejsce w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie! Liczymy na przyjazd każdego, komu nie jest obojętny los pielęgniarek z tego szpitala, w tym pielęgniarek, pracowników szpitali, związkowców…” – czytamy na Facebooku.

Na kiedy planowana jest manifestacja? Z informacji, którą przysłały do Super Nowości zarządy zakładowych organizacji związkowych Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych wynika, że… nie wiadomo. O szczegółach dowiemy się z… Facebooka. Pomysł „Wielkiej Manifestacji, mającej na celu poparcie dla pielęgniarek KSW nr 2 w Rzeszowie, jak i sprzeciw wobec działań dyrektora Bałaty wobec pielęgniarek i związkowców powstał zaś 3 stycznia po rozmowach z centralami innych ogólnopolskich organizacji związkowych” – czytamy.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://supernowosci24.pl/