Pielęgniarki mają więcej godzin zajęć niż przyszli lekarze. Jeśli lekarz się pomyli, także pielęgniarka odpowiada za błąd.

Pielęgniarka jest dziś w pełni przygotowana do tego, by porzucić proste czynności opiekuńcze, jak karmienie czy mycie pacjenta, i zająć się poważniejszymi zadaniami. Ma nowe kompetencje. Rozmowa z dr Anną Andruszkiewicz, pielęgniarką.

Dr Anna Andruszkiewicz – Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aleksandra Lewińska: Czego uczą się pielęgniarki?

Dr Anna Andruszkiewicz: Przede wszystkim uczą się bardzo dużo. W programie dwustopniowych studiów magisterskich mają więcej zajęć niż przyszli lekarze.

Słucham?

– Już na poziomie licencjatu to 4,7 tys. godzin. Połowa z nich to zajęcia praktyczne, często w centrach symulacji medycznych. Aby uzyskać tytuł magistra, łącznie mają ponad 6 tys. godzin. Studenci medycyny uczą się o rok dłużej, a mają o kilkaset godzin mniej.

Co jest w programie?

– Po pierwsze, blok medycznych przedmiotów podstawowych, w nim m.in. anatomia, fizjologia, patomorfologia. Drugi blok to cały pakiet nauk humanistycznych: psychologia, socjologia, pedagogika, zdrowie publiczne, język angielski, prawo medyczne. Przedmioty obejmujące pielęgniarstwo specjalistyczne, np. pielęgniarstwo chirurgiczne, neurologiczne czy pediatryczne.

Pełny artykuł dostępny na stronie: https://www.wysokieobcasy.pl

Posiedzenie Zarządu Krajowego z Regionem Śląskim OZZPiP

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego z Regionem Śląskim OZZPiP jednym z największych Regionów w Polsce podsumowano realizację Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy OZZPiP i NIPIP, a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na prawie 100 podmiotów leczniczych w których działa OZZPiP tylko 30% pracodawców prawidłowo realizuje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Problem tej bulwersującej nasze środowisko sytuacji zostanie omówiony na spotkaniu zorganizowanym na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia w piątek 6.12.2019 r.