Minister zdrowia powołał Zespół ds. opracowywania zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie ministra zdrowia z dnia 19 września br. odnośnie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Do zadań Zespołu należy opracowanie głównych kierunków zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zaproponowanie składu podzespołów merytorycznych do opracowania szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia podyplomowego oraz przygotowanie i przedłożenie propozycji nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Podstawą prawną działania Zespołu jest dokument pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” przez Zespół powołany na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

W skład Zespołu wchodzą m.in.:

  • przewodniczący – Maria Kózka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  • zastępca przewodniczącego – Grażyna Iwanowicz-Palus – członek Rady Naukowej przy ministrze zdrowia,
  • Beata Guzak – dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Beata Szlendak – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Leokadia Jędrzejewska – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
  • Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Mariola Łodzińska – wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Halina Kalandyk – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Katarzyna Tymińska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Grażyna Wójcik – prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Ministerstwo Zdrowia doprecyzowuje uprawnienia pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept

Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dookreślającego leki i wyroby medyczne ordynowane przez pielęgniarki i położne, na które mają one prawo wystawiać skierowania.

Jak informuje resort zdrowia w uzasadnieniu projektu został on przygotowany w związku z występującymi wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych wynikających z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577 i 1490).

Z tego powodu zachodzi konieczność doprecyzowania przepisów rozporządzenia w sprawie substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 299) w zakresie załącznika nr 3 do rozporządzenia przez dodanie grupy wyrobów medycznych: opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone.

Dookreślenie przepisów przedmiotowego rozporządzenia jest niezbędne dla realizacji uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych związanych z samodzielnym wystawianiem zleceń i recept na wyroby medyczne.

Źródło: rynekzdrowia.pl

Więcej na: rcl.gov.pl

Solidarność zawodowa Pielęgniarek – badanie naukowe

Solidarność zawodowa Pielęgniarek – badanie naukowe

Szanowni Państwo,

zapraszam do uczestnictwa w badaniach naukowych dotyczących solidarności zawodowej Pielęgniarek/Pielęgniarzy.

Link do formularza badawczego: WWW

Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

Z wyrazami szacunku,
Bożena Freund

Zakład Rozwoju Społecznego
Instytut Spraw Publicznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Nie buduje się bez projektu, czyli od czego zacząć naprawianie ochrony zdrowia

W trakcie krynickiego panelu publiczność miała okazję głosować nad priorytetami w polskiej ochronie zdrowia na najbliższe lata. Główne wyzwania, na jakie wskazano w tym minisondażu (głosowało ok. 60 osób) to, kolejno: finansowania ochrony zdrowia; kadry medyczne; efektywność wydawanych pieniędzy; zdrowie publiczne i profilaktyka; płacenie za efekty leczenia.

Dość zbieżne z tymi wynikami okazały się opinie uczestników dyskusji panelowej.

Po pierwsze profilaktyka, po drugie dodatkowe ubezpieczenia
- Dla mnie zdecydowanie najważniejszym priorytetem jest zdrowie publiczne i wszystko to, co jest z nim związane – w tym m.in. profilaktyka oraz bardzo wczesna edukacja zdrowotna. To najtańsza, a zarazem bardzo efektywna metoda ograniczania zapadalności na większość schorzeń, które są przyczyną ok. 93 proc. przedwczesnych zgonów w Polsce, czyli nieinfekcyjnych chorób przewlekłych – mówił prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Drugim priorytetem, na który wskazywał, jest konieczność wzrostu finansowania opieki zdrowotnej: – Oczywiście 6 proc. PKB jest znacznie lepsze niż 4,6 proc., jednak porównując się do innych państw europejskich, taki wzrost wydatków nie wystarczy nam na zbyt długo. Zwiększanie puli środków na ochronę zdrowia jest niezbędne chociażby dla rozwiązania ogromnych problemów związanych z brakiem kadr medycznych w Polsce – stwierdził prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

- Musimy więc szukać dodatkowych źródeł finansowania – zarówno publicznych, jak i prywatnych, m.in. w ramach dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Ich wprowadzenie uważam za trzeci ważny temat do rozważenia – podsumował prof. Fal.

Zbudujmy wreszcie ten system
Natomiast prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, podkreślał, że zacząć powinniśmy od… zbudowania systemu ochrony zdrowia: – Na razie nie mamy bowiem żadnego spójnego, opartego na przemyślanej strategii, systemu opieki zdrowotnej. Każda kolejna ekipa rządzącą wprowadza nowe pomysły – mówi szef samorządu lekarskiego.

Pełny artykuł znajduje się na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl