Katowice: pielęgniarki z zamkniętego szpitala bez pensji i świadectw pracy

Pielęgniarki z prywatnego katowickiego szpitala GeoMedical, który zawiesił działalność, nie otrzymały pensji za lipiec. Nie mają też wypowiedzeń ani świadectw pracy.

Pielęgniarki z prywatnego katowickiego szpitala GeoMedical, który zawiesił działalność, nie otrzymały pensji za lipiec. Nie mają też wypowiedzeń ani świadectw pracy.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, pensja za lipiec miała być wypłacona 10 sierpnia, ale do tego nie doszło. Pielęgniarki twierdzą, że nikt z dyrekcji czy zarządu nie przyszedł powiedzieć im, co z nimi będzie. Były też w ZUS, gdzie odkryły, że spółka przez ostatnie pół roku nie płaciła za nich składek albo płaciła mniej, niż wynikało z umowy.

Szpital GeoMedical poinformował NFZ o zawieszeniu działalności w ostatnich dniach lipca. Kilka pielęgniarek zdecydowało się złożyć wówczas wypowiedzenia. Pozostałe przychodzą do pracy. W pierwszych dniach po zawieszeniu działalności zajmowały się zabezpieczeniem sprzętu. Teraz nie mają już co robić.

Od kilku tygodni spółka GeoMedical nie ma zarządu, nikt nie może więc reprezentować jej w NFZ czy wobec pracowników. W środę (14 sierpnia) na walnym zgromadzeniu wspólników miał być wybrany nowy zarząd, ale do tego nie doszło.

Nowoczesny szpital, wybudowany i wyposażony kosztem 150 mln zł, rozpoczął działalność we wrześniu 2017 r. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na 5,9 mln zł zawarł dopiero z początkiem kwietnia 2018 r. Placówka, która nie znalazła się w tzw. sieci szpitali, ubiegała się o kontrakt w konkursie.

Źródło: RynekZdrowia

Ważna informacja na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia !! Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych będą nadal oddzielnie kontraktowane.

Informujemy że za wnioskiem OZZPiP do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ z dn. 13.06.2019 ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zapisy jednoznacznie utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020.

Przypominamy, że obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera zapisy, według których po 31 .08.2019 znaczone środki finansowe kierowane przez NFZ na świadczenia dla pielęgniarek i położnych do podmiotów leczniczych, miały być przekazywane według współczynnika korygującego łącznie z kwotą ryczałtu lub kontraktu.

Pracodawcy interpretowali przepis, że tak przekazane środki mogą rozdysponować w dowolny sposób – niekoniecznie korzystny dla pielęgniarek i położnych. Taka interpelacja nie ma podstaw prawnych. Podobnie nie mają podstaw prawnych działania niektórych pracodawców, którzy rozpoczęli wypowiadać 1200 zł od 31.08.2019, bez podania przyczyny. W większości dzieje się tak w niektórych podmiotach w woj. zachodniopomorskim.

Zapisy konsultowanego obecnie projektu rozporządzenia są zdecydowanie korzystniejsze od obecnie obowiązujących.
W związku z tym, celowym jest szczegółowe rozpoznanie podstaw działania i możliwości późniejszego zastosowania rozporządzenia obecnie konsultowanego.
I. Przepis o współczynnikach korygujących obowiązywać będzie dopiero od 1 kwietnia 2020, co daje nam możliwość prowadzenia dalszych działań na rzecz naszego środowiska.
II. Ponownie (to jest bardzo korzystne!!) w datach:
– 1 sierpnia 2019
– 1 października 2019
– 1 stycznia 2020
pracodawcy mają obowiązek weryfikować do NFZ liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych, Daje to możliwość zmiany miejsca zatrudnienia pielęgniarek i położnych z gwarancją wypłaty „zembalowego”. Ma to duże znaczenie przy mobilności pielęgniarek i położnych pomiędzy zakładami pracy przy uwzględnieniu zapotrzebowania pracy pielęgniarek i położnych na rynku. Daje to również możliwość przekazywania zwiększonych środków nowo zatrudnionym pielęgniarkom i położnym.

Z uwagi na pojawiające się „fake newsy”, zawierające błędy merytoryczne oraz formalno—prawne, prosimy aby Członkowie Związku korzystali aktywnie ze strony internetowej i mediów społecznościowych OZZPiP (Facebook).
TYLKO TAM znajdują się WYŁĄCZNIE sprawdzone, rzetelne informacje i wiadomości skonsultowane merytorycznie i prawnie.
Tylko w ten sposób możemy się ustrzec przed chaosem informacyjnym skłócającym naszą grupę zawodową i wprowadzającym poczucie zagrożenia.
Tylko wzajemne zaufanie gwarantuje osiąganie wspólnych, założonych celów, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnych.

Źródło: ozzpip.pl

Nabór na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłosił nabór na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa               dla pielęgniarek i położnych.

Planowany termin rozpoczęcia: 22 sierpnia 2019 r., godz. 14:30, sala szkoleniowa OKPPiP w Rzeszowie
ul. Szpitalna 1 (II piętro)

Czas trwania kształcenia
Zajęcia teoretyczne- 20h
22.08.2019 r.
29.08.2019 r.
05.09.2019 r.
Zajęcia symulowane: Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS (10h)
23.08.2019 r.  GRUPA I
26.08.2019 r. GRUPA II
Zajęcia symulowane: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS (30h)
12.09.2019 w godzinach 8:30 – 17:00 GRUPA I
13.09.2019 w godzinach 8:30 – 17:00 GRUPA I
14.09.2019 w godzinach 8:30 – 17:00 GRUPA I
16.09.2019 w godzinach 8:30 – 17:00 GRUPA II
17.09.2019 w godzinach 8:30 – 17:00 GRUPA II
23.09.2019 w godzinach 8:30 – 17:00 GRUPA II

Koszt kursu wynosi 600 PLN.

Więcej na stronie: http://www.okppip.pl/okppip-rzeszow/