Kolejne szpitale z Podkarpacia wypracowują kompromis. Ale nie w Szpital Miejski w Rzeszowie

Wczoraj w ratuszu prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc spotkał się z pielęgniarkami i dyrekcją szpitala przy ul. Rycerskiej. Na razie podwyżek nie zatwierdzono.

W spotkaniu z Tadeuszem Ferencem wzięło udział w sumie 13 osób, w tym dyrektor szpitala, w którym nadal nie zapadły żadne wiążące decyzje odnośnie podwyżek, o które walczy załoga. Pytany o sprawę dyrektor szczegółów nie zdradza.

Dalsza cześć artykułu na stronie: https://plus.nowiny24.pl/

Po porozumieniu z pielęgniarkami MZ musi łagodzić niepokoje związkowców z Solidarności

Staram się wysłuchać wszystkich próśb i w miarę możliwości reagować na postulaty wszystkich grup zawodowych – powiedział w czwartek (26 lipca) minister zdrowia Łukasz Szumowski. Minister spotkał się w Centrum „Dialog” m.in. z organizacjami związkowców i pracodawców.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, w którym uczestniczyli m.in. członkowie NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i BCC.

Spotkanie, które odbyło się z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, było związane z podpisanym 9 lipca porozumieniem zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a ministrem zdrowia i prezesem NFZ. Podpisanie porozumienia tylko z jednym związkiem zawodowym wywołało

kontrowersje wśród innych organizacji związkowych.

Minister zdrowia powiedział w czwartek po rozmowie w „Dialogu”, że spotyka się „z bardzo wieloma związkami zawodowymi reprezentującymi różne zawody”. Dodał, że ma nadzieję, iż wspólnie uda się wypracować rozwiązania dla każdej grupy zawodowej.

- Jestem zadowolony, że mogę rozmawiać, natomiast do końca zadowolenie osiąga się, jeżeli są konkretne działania w konkretnych sprawach, no i takie rzeczy się już dzieją – powiedział Szumowski. Dodał, że „cały czas” kierowane są do niego „postulaty zmian i postulaty regulacji od wszystkich zawodów” oraz zapewnił, że w miarę możliwości stara się wysłuchać próśb „i w miarę możliwości reagować”.

Szumowski przypomniał, że postulatem środowisk pielęgniarskich „od dłuższego czasu, co wyrażały niezależnie od związków zawodowych”, było zabezpieczenie „dodatku 4 x 400zł”. Dodał, że dodatek jest wypłacany, ale „czasami niektóre pielęgniarki i położne nie otrzymywały tych pieniędzy w taki sposób w jaki powinny”.

W październiku 2015 r. ówczesny minister zdrowia Marian Zembala – realizując część wcześniejszego porozumienia zawartego z OZZPiP i NRPiP – podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzrastały po 400 zł przez cztery lata (termin ostatniej transzy wyznaczono na 1 września 2018 r.) . Pieniądze te były wypłacane w formie dodatku.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/

Dyrektorzy donieśli na pielęgniarki. Pracownicy szpitala z Mielca chcą ścigania dyrektora

Prokuratury okręgowe w Rzeszowie i Tarnobrzegu oraz prokuratura w Stalowej Woli prowadzą śledztwa, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy pielęgniarki wyłudziły zwolnienia lekarskie i naraziły zdrowie i życie pacjentów. Prokuratura w Mielcu została powiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala. 

Gdy pod koniec czerwca pielęgniarki zaczęły przynosić do pracy zwolnienia lekarskie, dyrektor szpitala w Mielcu jako pierwszy pokazał, że nie wierzy w ich nagłe zachorowania. Złożył doniesienie do prokuratury, żeby sprawdziła, czy nie oszukały lekarzy i wyłudziły zwolnienia lekarskie oraz czy poprzez swoją nieobecność naraziły pacjentów na utratę zdrowia i życia. Na początku lipca podobne doniesienie złożył dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, a w jego ślady poszedł również dyrektor tarnobrzeskiego szpitala wojewódzkiego.

Pełny artykuł na stronie: http://rzeszow.wyborcza.pl/

OZZPiP odpiera zarzut o ”złamaniu dialogu społecznego”

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w czwartek (26 lipca) przekazał stanowisko dotyczące zawarcia porozumienia z NIPiP, Ministrem Zdrowia i NFZ z dnia 9 lipca b.r. Podkreśla w nim, że OZZPiP jest niezależną w swojej działalności statutowej organizacji od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

„Tym samym przedstawiciele którejkolwiek ze stron powołanej przez Prezydenta RP Rady Dialogu Społecznego nie mają podstaw do negowania działań podejmowanych przez organizację związkową posiadającą osobowość prawną, w swojej działalności skupiającą się na reprezentowaniu i obronie praw zrzeszonych w niej osób, ich interesów zawodowych i socjalnych, materialnych oraz moralnych. Taką organizacją jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, którego nadrzędny cel stanowi działanie na rzecz własnych członków – również w zakresie obrony godności zawodowej” – czytamy w stanowisku podpisanym przez Krystynę Ptok w imieniu zarządu.

Autorzy dokumentu podkreślają, że praca związku w Radzie Dialogu Społecznego z ramienia FORUM Związków Zawodowych nie wyklucza suwerennego działania OZZPiP na rzecz grup zawodowych pielęgniarek i położnych, którego ramy wyznacza wyłącznie statut OZZPiP oraz ustawa o związkach zawodowych.

OZZPiP w swoim piśmie podkreśla, że jest organizacją zrzeszająca jedną z najliczniejszych – a zarazem obecnie najbardziej deficytową na rynku pracy – grup zawodowych w Polsce, której brak wywołuje dotkliwe dla społeczeństwa konsekwencje w postaci ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na konieczność ograniczania pracy oddziałów, a – jeśli sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie – wkrótce również całych szpitali.

”Choćby z tego względu zarzucanie Ministrowi Zdrowia i NFZ „dezintegracji systemu poprzez podpisywanie porozumień z kolejnymi grupami zawodowymi” (przypomnijmy – tymi, których przedstawicieli drastycznie brakuje, a bez których nie sposób realizować konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) zdaje się co najmniej nieracjonalne. Śmiemy twierdzić, że bez podobnych kroków system się zawali z niejednokrotnie wspominanych już powodów” – czytamy w stanowisku.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia: projekt ustawy przyjęty przez rząd

Rząd przyjął we wtorek (24 lipca) projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, wprowadzający m.in. prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie przesłanym PAP.

Jak czytamy w komunikacie, na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedłożony przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

W komunikacie poinformowano, że wprowadzony prawnie zostanie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, czyli dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych i sekretarek medycznych. „Dzięki temu zniwelowano różnice w sytuacji prawnej tej grupy pracowników i pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych” – czytamy.

Wskazanym pracownikom działalności podstawowej zaproponowano przypisanie współczynnika pracy w wysokości 0,53. Jak wyjaśnili autorzy komunikatu, współczynnik pracy jest to liczba, przez którą zostanie pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z roku poprzedniego w celu obliczenia najniższego dopuszczalnego prawem poziomu wynagrodzenia zasadniczego tej grupy pracowników.

„Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy zawodowej od końca 2021 r. nie będzie mogło być niższe niż 2664 zł brutto, przy czym tryb dochodzenia do tego poziomu wynagrodzenia zasadniczego będzie jednakowy jak dla pozostałych pracowników objętych zakresem ustawy. Ponieważ są to wynagrodzenia zasadnicze – i dopiero od nich będą liczone dodatki do pensji – rozwiązanie to jest korzystniejsze niż powszechne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” – ocenili autorzy komunikatu.

Ponadto wskazali, że w przypadku braku porozumienia podmiotu leczniczego z przedstawicielami pracowników, do 15 czerwca każdego roku kierownik podmiotu będzie wydawał zarządzenie w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia.

Pełny artykuł na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl

„Solidarność” przygotowuje się do protestu w ochronie zdrowia?

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” komunikuje, że w związku z podpisanym przez rząd i NFZ porozumieniem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podejmuje niezbędne kroki prawne w celu wyjaśnienia trybu i skutków finansowych tej umowy.

Wzywa ponadto wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji Krajowych związku do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej – informuje solidarnosc.org.pl

Na 26 lipca zwołany został w trybie nadzwyczajnym w Warszawie Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia.

Więcej: www.solidarnosc.org.pl

750 zł podwyżki dla pracowników szpitala przy ul. Lwowskiej. Jest porozumienie

Zawarciem porozumienia zakończyły się mediacje związków zawodowych z dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Ponad 1900 pracowników dostanie podwyżki.

We wtorek przez cały dzień trwała trzecia tura mediacji związków zawodowych z dyrekcją szpitala przy ul. Lwowskiej oraz marszałkiem Władysławem Ortylem i Stanisławem Kruczkiem, członkiem zarządu województwa podkarpackiego. W rozmowach uczestniczył mediator Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak poinformował nas wieczorem Tomasz Leyko, rzecznik Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, mediacje zakończyły się porozumieniem. Podczas wtorkowego spotkania potwierdzono ustalenia, które podjęto w miniony piątek w trakcie tzw. spotkania technicznego.

Pracownicy KSW nr 2 (z wyjątkiem lekarzy) otrzymają 750-złotowe (brutto) podwyżki w trzech ratach. Pierwszą w wysokości 300 zł będą mieli od 1 sierpnia br., drugą (200 zł) od 1 sierpnia 2019 r., trzecią (250 zł) od 1 lipca 2020 roku.

– Wzrost wynagrodzenia od sierpnia 2018 i 2019 nastąpi bezwarunkowo. Natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona pod warunkiem, że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi opinię w zakresie sytuacji finansowej szpitala, pozytywną prognozę na następny rok i określi ją jako nie gorszą w porównaniu do lat ubiegłych oraz wskaże, że szpital zachowuje płynność finansową – poinformował Tomasz Leyko.

BGK udzielił ponad 200 mln zł kredytu na oddłużenie szpitala.

Tomasz Leyko jednocześnie przekazał, że powołany zostanie Zespół ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala. Leyko twierdzi, że w kwestii pozostałych postulatów strony również doszły do porozumienia. Jednym z kilkunastu postulatów było m.in. zatrudnienie w szpitalu 50 dodatkowych pielęgniarek oraz finansowane szkoleń pracowników.

– Oznacza to, iż spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony – podał Tomasz Leyko.

Pełny artykuł na stronie: http://rzeszow-news.pl/

oraz pod adresem: http://rzeszow.wyborcza.pl

Porozumienie z dyrekcją szpitala, będą podwyżki dla personelu

Porozumieniem zakończyła się trzecia tura mediacji, które odbyły się we wtorek (24 lipca) w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Tym samym zakończył się spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem szpitala – poinformowano PAP w oświadczeniu.

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie (KSW nr 2) we wtorek kontynuowano mediacje między siedmioma związkami zawodowymi (bez lekarzy) a dyrekcją. Była to ich trzecia tura. Podobnie jak w dwóch poprzednich także i we wtorek w rozmowach brali udział marszałek województwa Władysław Ortyl, członek zarządu województwa odpowiedzialny za służbę zdrowia Stanisław Kruczek i mediator wyznaczony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Mediacje w ramach toczącego się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie sporu zbiorowego zakończyły się porozumieniem. Strony potwierdziły ustalenia podjęte w piątek 20 lipca, podczas tzw. spotkania technicznego” – poinformowali we wspólnym oświadczeniu przesłanym PAP związkowcy, dyrektor KSW nr 2 oraz zarząd województwa podkarpackiego.

Według podanych w oświadczeniu informacji, wzrost wynagrodzenia zasadniczego nastąpi w trzech transzach. Najpierw od sierpnia br. o 300 zł brutto, kolejna – od sierpnia w przyszłym roku o 200 zł brutto, a trzecia o 250 zł brutto od 1 lipca 2020.

Przy czym wzrost wynagrodzenia w 2018 i 2019 roku nastąpi bezwarunkowo, natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona pod warunkiem, „że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi opinię w zakresie sytuacji finansowej szpitala, pozytywną prognozę na następny rok i określi ją jako nie gorszą w porównaniu do lat ubiegłych oraz wskaże, że szpital zachowuje płynność finansową” – czytamy w piśmie.

Strony ustaliły również, że zostanie powołany Zespół ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala.

W oświadczeniu poinformowano, że porozumienie osiągnięto także co do pozostałych postulatów. „Oznacza to, iż spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony” – oświadczono w piśmie.

Według zapowiedzi marszałka województwa Władysława Ortyla sprzed mediacji, rozwiązania płacowe i organizacyjne, które zostaną wypracowane ze związkami zawodowymi w KSW nr 2, będą miały zastosowanie we wszystkich szpitalach wojewódzkich.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/

Bunt szpitali powiatowych: system to nie tylko wielkie szpitale kliniczne czy wojewódzkie

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystąpił do prezesa NFZ z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych. W przypadku braku zgody, OZPSP wezwie szpitale zrzeszone w związku do wypowiedzenia umów z NFZ.

Sytuacja kadrowa i finansowa szpitali powiatowych jest bardzo trudna, a spodziewamy się, że będzie jeszcze gorzej. Nakłada się na nas coraz więcej obowiązków, a niestety nie idą za tym dodatkowe środki. W nakręcającej się spirali roszczeń i wzrostu kosztów stoimy na z góry przegranej pozycji  - mówią przedstawiciele powiatów.

Pracodawcy stawiają ultimatum
Jak wskazują przedstawiciele szpitali powiatowych, wzrost kosztów stałych powoduje znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej i generowanie ujemnych wyników finansowych od początku 2018 r.

Wzrost kosztów wynika m.in. z przepisów ustawy regulującej wynagrodzenia pracowników medycznych oraz ustawy o płacy minimalnej, a także z porozumienia zawartego przez ministra Łukasza Szumowskiego z rezydentami. Sytuację dodatkowo skomplikowało podpisane porozumienie między resortem zdrowia a pielęgniarkami.

”Porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Pielęgniarkami spowodowało, iż pozostałe grupy reprezentujące zawody medyczne oraz niemedyczne domagają się równego traktowania pracowników i tym samym również oczekują wzrostów swoich wynagrodzeń, na które kierownicy podmiotów leczniczych nie posiadają środków finansowych przy obecnie niskim finansowaniu świadczeń medycznych. Kolejne wzrosty wynagrodzeń, których słusznie domagają się pozostałe grupy zawodowe, spowodują przy obecnym finansowaniu świadczeń medycznych całkowitą utratę płynności finansowej szpitali powiatowych i tym samym zagrożenie wstrzymania udzielania świadczeń medycznych – czytamy we wniosku OZPSP do prezesa NFZ.

W przypadku braku reakcji na swoje postulaty, OZPSP zapowiada wezwanie wszystkich szpitali zrzeszonych w związku do niepodpisywania warunków finansowych na II półrocze 2018 r. i wypowiedzenia umów z NFZ.

Pełny artykuł na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl

Koniec sporu w szpitalu na Lwowskiej? Jest wstępne porozumienie ze związkowcami

Zarząd województwa podkarpackiego oraz dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie doszli w piątek do wstępnego porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla pracowników.

W piątek doszło do wielogodzinnego spotkania „technicznego” władz Podkarpacia, dyrekcji szpitala na ul. Lwowskiej, pracowników i związkowców.

„Strony sporu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie doszły do wstępnego porozumienia w zakresie pierwszego punktu dotyczącego podwyżek dla wszystkich pracowników reprezentowanych w sporze. Dalsze rozmowy dotyczące pozostałych kwestii sporu toczyć się będą w najbliższym czasie” – czytamy w oświadczeniu zarządu województwa podkarpackiego, dyrektora Krzysztofa Bałaty oraz związków zawodowych.

500 zł brutto podwyżki 

Piątkowe rozmowy toczyły się bez mediatora Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbyło się na prośbę związków zawodowych, które walczą o podwyżki dla pracowników szpitala (z wyjątkiem lekarzy). W piątek przed rozmowami Władysław Ortyl, marszałek podkarpacki, zapowiedział, że na stole negocjacyjnym położy ofertę z podwyżką w wysokości 500 zł brutto, wliczoną do zasadniczego wynagrodzenia.

Podwyżka miałaby być wypłacana w dwóch ratach po 250 zł. Pierwsza od września br., druga od września 2019 r. Władze Podkarpacia zastrzegły też, że 500-złotowa podwyżka jest uzależniona od stażu pracy oraz formy zatrudnienia pracownika. Ostatni płacowy postulat związków był taki, że chcą 300 zł od sierpnia br., a kolejne 200 zł od stycznia 2019 r.

Pełny artykuł na stronie: http://rzeszow-news.pl/