Nowy minister zdrowia spotkał się z pielęgniarkami. Nie padły żadne deklaracje

W środę (17 stycznia) minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. – Nie padły żadne deklaracje. Było to kurtuazyjne spotkanie – powiedziała wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska.

W spotkaniu poza ministrem zdrowia uczestniczyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko oraz prezes NRPiP Zofia Małas i przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok. Spotkanie odbyło się w siedzibie związku, zakończyło się ok. godz. 16.

- Nie padły żadne deklaracje. Było to kurtuazyjne, wstępne spotkanie – powiedziała wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska.

Dodała, że rozmawiano m.in. o sytuacji pielęgniarek w służbie zdrowia.

- Chcemy, żeby było bezwzględnie więcej pielęgniarek na dyżurach. To, co ma w tej chwili miejsce w znakomitej większości podmiotów, jest niebezpieczne, zarówno dla pielęgniarki, jak i przede wszystkim dla pacjenta – mówiła wiceprzewodnicząca.

Dodała, że związek ma opracowaną strategię „wprowadzenia pielęgniarek do systemu”.

Kaczmarska poinformowała, że ministerstwo zadeklarowało, że dojdzie do kolejnego spotkania.

- Na tę chwilę nie ustaliśmy daty. Generalnie jesteśmy w stałym kontakcie z ministerstwem. Dajemy chwilę na zapoznanie się z resortem zdrowia; sam resort jest trudny. Wiadomo, że od deklaracji pieniędzy nie przybędzie – powiedziała.

Również prezes NRPiP Zofia Małas powiedziała PAP, że tematem rozmowy z ministrem była „trudna sytuacja pielęgniarek w służbie zdrowia”.

- (Rozmawiano) przede wszystkim o drastycznie małej liczbie pielęgniarek w systemie. Wiemy, że ten wskaźnik jest o połowę niższy niż średnia UE – oświadczyła.

Dodała, że w czasie spotkania rozmawiano także o braku „zastępowalności pielęgniarek”.

- Średnia wieku jest powyżej 51 lat – zwróciła uwagę.

Jak podkreśliła, w czasie rozmowy poruszono także temat „zachęt wejścia młodzieży do zawodu”.

- Rozmawialiśmy oczywiście też o niskich wynagrodzeniach – mówiła prezes.

- To była rozmowa, nakreślenie tylko obszarów, w jakich mamy się poruszać – relacjonowała Małas.

Zwróciła uwagę, że rozwiązanie niektórych problemów w służbie zdrowia nie będzie łatwe, ponieważ nawarstwiały się one od lat.

- Pan minister deklarował, że będziemy usiłowali je w jakiś sposób rozwiązać – dodała.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/

Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Z końcem 2017 r. zakończył prace Zespół ds. opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Przewodnicząca – sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko – przedłożyła ministrowi zdrowia wypracowany dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.

Minister zdrowia, podejmując decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce – w szczególności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, będzie uwzględniał propozycje działań Zespołu określone w Strategii, mając na uwadze możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu państwa oraz systemu ochrony zdrowia.

Strategia ma być również jednym z ważnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej ministra zdrowia w najbliższej perspektywie czasowej.