Szanowni Państwo, 
 
Z upoważnienia Przewodniczącej Zarządu Regionu Podkarpackiego OZZPiP przedstawiamy informacje o bezpłatnych szkoleniach dla pracowników ochrony zdrowia przesłane do nas z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
Biuro Projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników          administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”
tel.81 718 44 80,  502-661-851
 

W związku ogromną liczbą pytań kierowanych do Regionu Podkarpackiego OZZPiP dotyczących stosowania w praktyce ustawy z 08-06-2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1473) zwana dalej Ustawą oraz informacji o rozpoczęciu w poszczególnych podmiotach leczniczych pierwszych kontroli wykonywania przepisów w/w Ustawy przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 13 grudnia 2017r. doszło do spotkania w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie w celu bezpośredniego omówienia z inspektorami pracy poszczególnych spornych kwestii.

Notatka ze spotkania w załączeniu: Informacja o spotkaniu Regionu_Podkarpackiego z PIP w Rzeszowie

Konstanty Radziwiłł nadal ministrem

Powołano rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Stanowisko ministra pozostało w rękach Konstantego Radziwiłła.

Swoje stanowiska ministra zachowali też wszyscy poprzedni szefowie resortów. W rządzie zatem nie ma zmian, poza jedną choć, kluczową. Mateusz Morawiecki zastąpił na stanowisku premiera Beatę Szydło, a ta została wicepremierem bez teki. Możliwe, że tych zmian nowy premier zamierza dokonać po kilku miesiącach, czy nawet tygodniach, urzędowania.

Konstanty Radziwiłł jest ministrem od dwóch lat. Podsumowując dwulecie swoich rządów w resorcie wymieniał zakaz komercjalizacji szpitali, ustawę o sieci i przeprowadzenie ustawy zwiększającej nakłady na zdrowie do 6 proc. w ciągu ośmiu lat.

Krytycy obwiniają go forowanie placówek publicznych kosztem prywatnych, brak dialogu z interesariuszami systemu (w tym z protestującymi rezydentami) oraz zbyt wolne tempo podnoszenia nakładów na zdrowie.

Urodzony w 1958 roku minister jest wnukiem Konstantego Radziwiłła, właściciela Zegrza, poległego w 1944 roku porucznika Armii Krajowej. Z żoną Joanną mają ośmioro dzieci: cztery córki i czterech synów, a także siedem wnuczek i wnuka.

Edukacja Konstantego Radziwiłła od początku była związana z Warszawą. W 1973 roku skończył Szkołę Podstawową nr 205, a maturę zdał w 1977 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana. Potem rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

Źródło: www.termedia.pl