Poniżej przedstawiamy pismo FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność skierowane do Sekretarza Generalnego EKZZ Luci Visentiniego w sprawie europejskiego dialogu społecznego.

PISMO

Radziwiłł pod lupą, czyli ocenili pierwszy rok pracy ministra

Konstanty Radziwiłł podsumował osiągnięcia w pierwszym roku pracy resortu pod swoim kierownictwem. Jak stwierdził, to program bezpłatnych leków dla osób starszych, zatrzymanie komercjalizacji i zapewnienie powszechnego dostępu do POZ. Czy rzeczywiście minione dwanaście miesięcy powinien oceniać dobrze? Zapytaliśmy ekspertów.

„Menedżer Zdrowia” poprosił specjalistów o ocenę osiągnięć Konstantego Radziwiłła. Mamy opinie Krzysztofa Bukiela, Jerzego Gryglewicza, Macieja Hamankiewicza, Bartosza Arłukowicza, Zenona Wasilewskiego, Zofii Małas i Joanny Mateckiej.

Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy:
- W życiu w ogóle, a w pracy ministra szczególnie, nie chodzi o to, aby zrobić dużo, ale aby zrobić rzeczy właściwe. Generalnie lepiej jest wprowadzać jak najmniejsze zmiany, które przyniosłyby jednak jak największe pozytywne efekty. Działania ministra zdrowia w ostatnim roku są – w większej części – zaprzeczeniem tej zasady.

„Projekt 75+”, czyli bezpłatne leki dla seniorów jest – w mojej ocenie – zagrywką propagandową i świadczy – pośrednio – o bardzo płytkim spojrzeniu na problem. Sądzę, że jest to decyzja liderów PiS, a nie samego ministra. Niewiele, jeżeli w ogóle, poprawi to sytuację chorych, a może spowodować: marnotrawstwo leków i upowszechnienie postaw roszczeniowych. Podejrzewam, że głównym beneficjentem będą firmy farmaceutyczne i te, które produkują paramedyki, bo ich sprzedaż (dla seniorów) prawdopodobnie jeszcze bardziej wzrośnie. Niewątpliwie jednak program stanowi dobry temat do pochwalenia się przez polityków partii rządzącej – przy różnych okazjach – jak bardzo dbają o obywateli. I większość obywateli „łyknie” tę propagandę.

Dekomercjalizacja szpitali to działanie, które można skomentować pamiętnym stwierdzeniem Lecha Wałęsy „stłucz pan termometr, a nie będziesz miał gorączki”. Rząd PiS likwidując zasadę, że szpital musi się zbilansować zlikwidował swoisty wskaźnik adekwatności wyceny refundowanych świadczeń zdrowotnych do kosztów tych świadczeń. Pośrednio był to też wskaźnik niedostateczności publicznych nakładów na ochronę zdrowia w stosunku do zakresu świadczeń gwarantowanych. Zadłużanie się szpitali było sygnałem alarmowym, że nakłady są za niskie. Oczywiście dekomercjalizacja szpitali idzie w parze z proponowaną zmianą finansowania szpitali w postaci ich budżetowania. To zdecydowany krok w tył.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.termedia.pl

Jest źle. Czy będzie jeszcze gorzej?

25 października do Biura Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wpłynęło pismo od Ministra Zdrowia, dr Konstantego Radziwiłła. Minister
„w związku z występującym na rynku brakiem pielęgniarek i niepokojącymi prognozami dotyczącymi przyszłości tego zawodu (…) planuje działania mające na celu zmniejszenie deficytu kadry pielęgniarskiej” dalej w piśmie prosi „o przedstawienie propozycji rozwiązań, które wpłyną na zwiększenie liczby pielęgniarek w polskim systemie ochrony zdrowia”

O dramatycznych dla naszej grupy zawodowej statystykach mówiłam, mówię i będę mówić przy każdej nadarzającej się do tego okazji – to temat zbyt ważny, żeby traktować go po macoszemu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wykonujących zawody pielęgniarek i położnych było:

  • W 2012: 211 628 pielęgniarek i 24 378 położnych
  • W 2013: 200 587 pielęgniarek i 22 833 położnych
  • W 2014: 199 188 pielęgniarek i 22 381 położnych

A zatem, jak można zauważyć, liczba ta stale spada. Dalej z danych GUS wynika, iż w Polsce na
1 000 ludności przypada tylko 5, 18 pielęgniarki i zaledwie 1, 13 położnych. Według danych OECD w Niemczech przypada 11 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, w Wielkiej Brytanii – 9, z kolei
w krajach Skandynawskich wskaźnik ten wynosi 16 dla Norwegii i 12 dla Szwecji.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.medexpress.pl/