Resort zdrowia: powstanie sieć szpitali

Projekt ustawy o sieci szpitali jest jednym z trzech, które do 15 października ma przedstawić minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Pozostałe dwie propozycje będą dotyczyć podstawowej opieki zdrowotnej i o państwowego ratownictwa medycznego.

Ten projekt będzie jednak najważniejszym, bo jak piszą autorzy ustawy – zapewni szpitalom stabilizację, której obecnie brakuje.

Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną:„system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń.

Szpitalowi zostanie przyporządkowany jeden z poziomów PSZ oraz wskazane zostaną profile, w których będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ.

Do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe, do II stopnia – dawne szpitale wojewódzkie, a do III stopnia – wieloprofilowe szpitale specjalistyczne.

Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne. Ostatni poziom – szpitali ogólnopolskich – obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.

Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miałzagwarantowaną umowę z NFZ, a jej szczegółowy zakres będzie zależał od uzyskanej kwalifikacji. Umowy obejmować będą świadczenia, których danych podmiot może udzielać zgodnie z zakresem działalności przypisanym w PSZ dla danego stopnia.

Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ mają być ogłoszone nie później niż do 30 kwietnia 2017 r., z terminem obowiązywania od 1 lipca 2017 r.

Pełny artykuł na stronie: www.businessinsider.com.pl

Minimalna stawka godzinowa

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy

Pismo: Minimalna stawka godzinowa od 2017 komentarz

Mobbing w szpitalu w Mielcu? Dyrektorka: zależy nam na szybkim wyjaśnieniu sprawy

Pielęgniarki z oddziału neurochirurgii szpitala powiatowego w Mielcu zarzucają swojej przełożonej, że stosuje wobec nich mobbing. 

Pielęgniarki z Mielca twierdzą, że są poniżane, obrażane, kierowane do pracy, której wykonywać nie powinny. Wiele z nich podobno zmieniło przez to miejsce pracy, wiele poszło na zwolnienia lekarskie. Żadnych konkretnych sytuacji pielęgniarki nie chciały jednak przedstawić.

Próbowaliśmy się skontaktować z pielęgniarką oddziałową. Niestety, nie udało się. Wiemy jedynie, że oddziałowa tłumaczyła swoje działania jako egzekwowanie wykonywania obowiązków. I to jest główny problem ujawnienia mobbingu. Linia między jego stosowaniem a zarządzaniem jest bardzo cienka.

- Znamy sprawę od dwóch lat, czyli od momentu, gdy zaczęła się nasza kadencja w zarządzie – mówi Jolanta Dul, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z mieleckiego szpitala.

Więcej związki nie chcą powiedzieć. Sprawa toczy się przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej działającym przy Ogólnopolskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. – Sprawa jest w toku, strony są słuchane – mówi Anita Drążek, przewodnicząca rzeszowskiego oddziału OIPiP. – Zależało mi na tym, żeby w sprawę włączyć niezależnego mediatora, który negocjowałby porozumienie ze stronami. Na to jednak muszą zgodzić się obie strony, a takiej zgody na dzień dzisiejszy nie ma – dodaje.

Sprawy dotyczące mobbingu trwają długo, nie tylko dlatego, że są trudne. W mieleckiej do wysłuchania jest ponad 20 osób.

Pełny artykuł dostępny na stronie: http://www.nowiny24.pl/

Lekarze skarżą się na marszałka Ortyla do prezesa Kaczyńskiego

Samorząd województwa chce połączyć dwa szpitale – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc z Klinicznym Wojewódzkim Szpitalem nr 1. Lekarze z Centrum napisali list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego. – To akt desperacji – przyznają.

Samorząd województwa podkarpackiego uznał, że zadłużanie podległych mu szpitali można powstrzymać łącząc je ze sobą. W Przemyślu połączono Szpital Miejski z Obwodem Lecznictwa Kolejowego oraz Szpitalem Wojewódzkim. Pod koniec września radni sejmiku wojewódzkiego mają podjąć uchwałę o połączeniu Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.

Zagraża bezpieczeństwu pacjentów

- Nikt z nami nie konsultował tych planów. Naszym zdaniem bezzasadane jest łączenie szpitali znajdujących się w dużej odległości od siebie, w których nie ma powielających się oddziałów – mówi Agnieszka Zalewska – Pastuła, wiceprzewodnicząca oddziału zakładowego w PCChP Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Dr Ryszard Olesiejuk, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc uważa, że decyzja o połączeniu obydwu szpitali i zapowiadana likwidacja oddziału intensywnej opieki medycznej, tomografu komputerowego wraz zakładem diagnostyki i laboratorium analiz, zagraża bezpieczeństwu pacjentów, obniży jakość leczenia i dostępność do świadczeń.

Cały tekst: www.rzeszow.wyborcza.pl

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Przewodniczącej OZZPiP Pani Lucyny Dargiewicz przesyłam w załączeniu pismo OZZPiP w sprawie komunikatu MZ dotyczącego wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich.

Pismo

Pielęgniarki: dość eksperymentów i pomijania opinii naszego środowiska

Dopóki decydenci, zarządzający placówkami medycznymi oraz lekarze nie zrozumieją jak ważną rolę odgrywają pielęgniarki w opiece nad pacjentem, dopóty na oddziałach nie będzie wystarczającej obsady tego personelu medycznego – mówi dr Grażyna Wójcik, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP).

Pełny artykuł znajduje się na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego,  w sprawie połączenia dwóch szpitali w Rzeszowie: Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1  z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc.