MZ o spotkaniu Konstantego Radziwiłła z pielęgniarkami

W czwartek (28 kwietnia) resort zdrowia poinformował, że 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej, w którym wziął udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Tematem spotkania były zmiany w ustawach dotyczących systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz informacja na temat podpisanego porozumienia postrajkowego pielęgniarek z Wyszkowa.

Poruszone zostały kwestie: podwyżki dla pielęgniarek i położnych, sytuacji personelu medycznego w szpitalach, wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, prac nad ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz przyszłość współpracy i dialogu Ministerstwa Zdrowia z pracownikami służby zdrowia.

Więcej na stronie: www.mz.gov.pl

NIPiP ostro do central związkowych ws. porozumienia „4×400″

NIPiP wystosowała pismo do trzech central związkowych: Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych. Chodzi o porozumienie „4 x 400″.

Jak pisze w liście Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, porozumienie „4 x 400″ wyrażone w formie rozporządzenia podpisanego przez ówczesnego ministra zdrowia, Mariana Zembalę staje się przedmiotem sporów i podziałów w środowisku partnerów społecznych, pomimo iż jest owocem dialogu.

„Jednym z głównych architektów porozumienia był Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych należący do Forum Związków Zawodowych. Proszę pamiętać, że efekt końcowy negocjacji, czyli środki finansowe trafiły również do pielęgniarek, położnych – członków zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” i OPZZ” – zaznacza w liście przew. NIPiP.

Prezes ma nadzieję, że działania NSZZ „Solidarność” i OPZZ wynikają z silnej determinacji, z jaką walczy się o polepszenie sytuacji pozostałych zawodów medycznych. Obawia się jednak, że obecnie realizowany kierunek działań doprowadzić może do osłabienia instytucji dialogu społecznego.

„Dalsza eskalacja konfliktu na poziomie mediów jest działaniem na szkodę pracownika oraz szeroko komunikowanym brakiem szacunku, w szczególności wobec tych pielęgniarek i położnych, które nie należą do OZZPiP. Wszelkie próby dewaluacji porozumienia z 23 września 2015 roku mogą w przyszłości odbić się przysłowiową „czkawką”. Jeśli jedna organizacja związkowa podważa w tak ostry sposób skuteczne działania innej to samoistnie osiągane kompromisy staną się słabsze” – pisze dalej prezes.

Prezes uważa, że trzeba robić wszystko, aby wspólnie cementować „4 x 400″.

„Należy w ten sposób postępować właśnie po to, aby instytucjonalność zawieranych umów pomiędzy stroną Rządową i społeczną była trudna do podważenia przez kogokolwiek. Budowanie szerokiego zaplecza wokół tego typu myślenia pozwoli na wdrażanie długofalowych strategii budowania pozycji poszczególnych grup zawodowych” – czytamy w liście.

Więcej na stronie: www.nipip.pl

W dniu 20 kwietnia br. Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz spotkała się z przedstawicielkami Krajowego Związku Podmiotów Lecznicznych. Podczas spotkania omawiano problemy zawodowe pielęgniarek i położnych, dyskutowano na temat warunków zatrudnienia i pracy, a także zakresem obowiązków, zmuszającym pielęgniarki do skupienia się na pracach biurowych zamiast przy pacjencie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż dnia 4 maja 2016r. odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Zarządu Regionu Podkarpackiego OZZPiP.

Ile zarabiają pielęgniarki i położne? Są najnowsze dane z GUS

GUS opublikował  opracowanie „Struktura wynagrodzeń według zawodów”. Badanie realizowane jest co dwa lata.
Pielęgniarki znalazły się w grupie specjalistów. Jak informuje GUS w październiku 2014 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 23,4% wyższe od średniego. Ta „wielka” grupa zawodowa jest niejednorodna. Np. do tej grupy zawodowej klasyfikuje się „średnie” grupy zawodowe, takie jak architekci, geodeci, projektanci i pokrewni, których przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4393,94 zł, nauczyciele akademiccy (6184,99 zł), lekarze (7040,55 zł). W tej „wielkiej” grupie stosunkowo wysokie przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymali pracownicy „średnich” grup zawodowych, takich jak analitycy systemowi i programiści (7189,85 zł), inżynierowie elektrotechnologii (6832,24 zł). Niskie przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymali bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy (4288,14 zł), nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4191,28 zł). Najniższe wynagrodzenie uzyskały grupy zawodowe: położne (3372,22 zł), pielęgniarki (3400,31 zł) oraz specjaliści ratownictwa medycznego (3854,54 zł).
W przypadku pielęgniarek średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym wyniosło 3443,79 zł, zaś w sektorze prywatnym 3142,68 zł.  Położne w zatrudnione w sektorze publicznym średnio zarabiają 3414,01 zł, zaś w sektorze prywatnym  3118,21 zł.

Zachęcamy od przeczytania pełnego artykułu na stronie: www.medexpress.pl

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia – co zrobią związki zawodowe?

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wstępną propozycję projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

11 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia 9 ogólnokrajowych związków zawodowych, skupiających poszczególne zawody medyczne. W trakcie spotkania omówiono przebieg prac w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, zwłaszcza projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Związki zaprosiły przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudę oraz przedstawicieli central związkowych, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego i Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia do opracowania wspólnego związkowego stanowiska dotyczącego postulowanego poziomu wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.

Pełny artykuł na stronie: www.medexpress.pl

Receptę na lek wystawi pielęgniarka

Już wkrótce na Podkarpaciu rozpoczną się kursy dla pielęgniarek i położnych – będą mogły wypisywać recepty.
Na liście substancji czynnych, które po specjalnym przeszkoleniu będą mogły przepisywać pielęgniarki i położne, są m.in. antybiotyki amoksycylina (w zapaleniu zatok i ucha) i doksycyklina (w przypadku chorób przyzębia i tkanki okostnej), a także uspokajająca hydroksyzyna. W szkoleniu z samodzielnego wypisywania leków będą mogły wziąć udział tylko osoby z tytułem magistra pielęgniarstwa i/lub specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa.
Pielęgniarki, pielęgniarze i położne z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zyskają, również po odpowiednim kursie, możliwość przepisywania leków w ramach kontynuacji leczenia. – Zainteresowanie bezpłatnymi kursami będzie dość duże – przewiduje Anita Drążek, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Kursy dla pielęgniarek ruszą w tym kwartale 65-godzinne darmowe kursy, które umożliwią pielęgniarkom i położnym samodzielne ordynowanie leków, wystartują na Podkarpaciu w tym kwartale. Możliwe, że pierwsze grupy zaczną naukę już w maju. Przewidziane jest osiem edycji, w każdej będzie 20 miejsc dla uczestników.
Pełny artykuł dostępny na stronie: www.nowiny24.pl

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu skierowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego p. Piotra Dudy dotyczące wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia.

Treść listu znajduje się na stronie OZZPiP pod adresem: www.ozzpip.pl