OZZL zapewnia pielęgniarki o poparciu dla ich protestów

W związku z zapowiadanymi przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych kolejnymi etapami akcji protestacyjnej, związek zawodowy lekarzy przypomina o swoim poparciu dla postulatów sformułowanych przez OZZPiP.

Każda grupa zawodowa w ochronie zdrowia ma prawo do godnych i sprawiedliwych wynagrodzeń – przedstawia w stanowisku z środy (26 sierpnia) Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Jednocześnie związek zawodowy lekarzy przestrzega rządzących i dyrektorów szpitali przed próbami skłócenia pracowników ochrony zdrowia ze sobą w celu zmniejszenia ich siły w sporze o wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że ogólnopolska manifestacja pielęgniarek zostanie zorganizowana 10 września w stolicy. – Potem rozpoczną się działania strajkowe – zapowiada Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarki domagają się podwyżki w wysokości 1,5 tys. złotych. Resort zdrowia proponuje 300 zł.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Nowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Minister zdrowia podpisał nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.

Podstawą opracowania programów jest art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. poz. 1562):

  • zmniejszono liczbę dziedzin kształcenia w ramach specjalizacji – z 26 do 17;
  • zwiększono liczbę dziedzin kształcenia dla kursów kwalifikacyjnych – z 21 do 24.

W związku z rozwojem medycyny oraz zmniejszeniem liczby godzin kształcenia nowe programy zostały zaktualizowane. M.in. dopuszczono możliwość modyfikacji czasu trwania zajęć w wymiarze nie większym niż 20% ogółu godzin kształcenia – w przypadku specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych oraz w wymiarze nie większym niż 10% ogółu godzin kształcenia – dla kursów specjalistycznych, pod kątem umożliwienia wykorzystania ich w ramach samokształcenia.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzone na podstawie nowych, szczegółowych programów, ujednoliconych zarówno pod względem struktury, jak i treści kształcenia spowoduje, że  jakość kształcenia na terenie całego kraju będzie porównywalna.

Skrócenie czasu trwania szkoleń zwiększy ich dostępność. To istotne z punktu widzenia samych pielęgniarek i położnych oraz ich pracodawców, dla których istotne znaczenie ma skrócenie absencji pracownika w związku z jego udziałem w szkoleniach podyplomowych.

Zatwierdzone programy kształcenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – www.ckppip.edu.pl

Kolejne negocjacje kierownictwa MZ z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych

W dniu 18 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Pana Cezarego Cieślukowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Prawnego, Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele NFZ. Podczas spotkania kontynuowano rozmowy na temat warunków poprawy sytuacji finansowej pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podczas spotkania OZZPiP podtrzymał swoje stanowisko w kwestii wysokości kwot przeznaczonych na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. W odniesieniu do przekazanych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, OZZPiP oczekuje na pisemne stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Po otrzymaniu informacji, OZZPiP ustosunkuje się do propozycji Ministerstwa Zdrowia i NRPiP.

Natomiast NRPiP poinformowała, że stanowisko oraz uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostanie przekazane po Nadzwyczajnym Posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Kolejne rozmowy zaplanowano na 25 sierpnia br.

Źródło: www.mz.gov.pl

W dniu dzisiejszym GOŚCIEM DNIA w Polskim Radiu Rzeszów była dr n. o zdrowiu Halina Kalandyk – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek    i Położnych Regionu Podkarpackiego. Zachęcamy do wysłuchania audycji.

www.radio.rzeszow.pl/gosc-kalejdoskopu

Fotorelacja z konferencji prasowej z  Prezesem Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, Jarosławem Gowinem z przedstawicielkami związków zawodowych pielęgniarek oraz wicemarszałkiem województwa podkarpackiego w dniu 12.08.2015r.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiej relacji z Konferencji z Jarosławem Gowinem, na której mówił o niskich pensjach pielęgniarek w Polsce.

Kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć film.

Pielęgniarki – dużo za mało!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiada na jesień strajk. Pielęgniarki chcą więcej zarabiać i na razie nie porozumiały się w tej sprawie z rządem. Choć zbliżają się wybory i skłonność rządzących do ustępstw jest większa, nie zapowiada się, by do porozumienia doszło. Między oczekiwaniami płacowymi a propozycjami rządu jest przepaść. W rozmowach uczestniczy przewodnicząca regionu wielkopolskiego związku pielęgniarek Janina Zaraś. Pielęgniarki domagają się podwyżki w wysokości półtora tysiąca złotych, rozłożonej na trzy etapy do 2017 roku. Wiceminister zdrowia zaproponował dużo mniej. Pielęgniarki od dawna walczą o podwyżki. Obawiają się, że jeżeli pensje będą tak niskie, pielęgniarek w końcu w szpitalach zabraknie. Niskie zarobki w Polsce sprawiają, że wiele pielęgniarek już wyjechało do pracy za granicę, kolejne się do tego przygotowują. Pielęgniarki na etatach, by zarabiać więcej, dorabiają, ale same pytają, czy to jest bezpieczne dla pacjentów. Dyrektorzy szpitali nie mają pieniędzy, by podnieść pensje pielęgniarkom, choć popierają ich żądania. Związek pielęgniarek czeka na nowe propozycje ministra zdrowia, choć Janina Zaraś coraz mniej wierzy, że porozumienie z rządem jest możliwe. Wszystko wskazuje na to, że przed nami gorąca jesień. W szpitalach trwają referenda strajkowe. Tam, gdzie głosowania się już odbyły, większość była za strajkiem. Co się stanie w szpitalach, gdy pielęgniarki zastrajkują? Jak je wynagradzać, jak zatrzymać w Polsce?

Źródło: www.radiomerkury.pl

Pielęgniarki zyskały poparcie dla swoich postulatów

Dysproporcje płac w publicznej służbie zdrowia były tematem środowej konferencji Zjednoczonej Prawicy, na którą przyjechał Jarosław Gowin.

- Pensje pielęgniarek są rażąco niskie, szczególnie gdy porówna się je z zarobkami lekarzy, co za ich ciężką i odpowiedzialną pracę jest nie do przyjęcia – mówił Jarosław Gowin. – Dlatego będziemy dążyć do zwiększenia finansowania służby zdrowia o 1,5 proc PKB. – Musimy skończyć też z tym, by w szpitalu dzielono pieniądze w ten sposób, że dla jednych starcza, by polować na słonia (koszt atrakcji 100 tys. zł), a innym z trudem od pierwszego do pierwszego – wtórował Stanisław Kruczek, Zjednoczona Prawica, pełnomocnik na województwo podkarpackie.

- Od wielu lat prowadzimy negocjacje o podwyżki i na razie dostajemy upokarzające nasz zawód propozycje, np. 300 zł brutto, czyli na rękę 174 zł i to jedynie zagwarantowane przez 10 miesięcy. My złożyliśmy kompromisowy projekt, w którym żądamy wzrostu wynagrodzenia zasadniczego co roku o 500 zł przez kolejne trzy lata, przy czym ma to być rozwiązanie stałe, nie czasowe i będzie obowiązywało również po 2018 roku – mówi dr n. o zdrowiu Halina Kalandyk, przewodnicząca Zarządu Regionu Podkarpackiego OZZPiP.

Podwyżki mają pomóc powstrzymać emigrację zawodową pielęgniarek i zachęcić młode osoby do podejmowania pracy w tym zawodzie.

Pełny artykuł dostępny na stronie: supernowosci24.pl

Jarosław Gowin o niskich pensjach pielęgniarek

Pensje pielęgniarek i położnych w Polsce są rażąco niskie – tymczasem lekarze zarabiają coraz lepiej. Tak mówił dziś w Rzeszowie prezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Gowin – podczas wspólnej konferencji prasowej z przedstawicielkami związków zawodowych pielęgniarek oraz wicemarszałkiem województwa podkarpackiego.

Konferencja w Rzeszowie była kolejnym przystankiem na mapie Polski, gdzie Jarosław Gowin, razem z przedstawicielkami regionalnych związków zawodowych pielęgniarek i położnych mówił o problemach tej grupy zawodowej. Przewodnicząca podkarpackich struktur związku skarżyła się, że rząd lekceważy postulaty dotyczące podwyżek. Jej zdaniem, jeśli ministerstwo zdrowia nie zmieni swojej polityki, wkrótce nie będzie w Polsce pielęgniarek chętnych do pracy.

Jarosław Gowin zapewniał, że politycy Polski Razem będą zabiegać o spełnienie przez rząd postulatów pielęgniarek, bo jak mówił – jest to przede wszystkim w interesie pacjentów. Jarosław Gowin mówił też, że pielęgniarki są obciążane zbyt dużą biurokracją. I zamiast poświęcać czas pacjentom muszą zajmować się wypełnianiem dokumentacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: rzeszow.tvp.pl