W dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie Przewodnicząca OZZPiP                              p. Lucyna Dargiewicz otrzymała nagrodę im. Haliny Krahelskiej.

Jest to nagroda przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

„BUNT BIAŁYCH CZEPKÓW” – Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar Sp. z o.o. ukazała się książka

Julii Kubisy „Bunt białych czepków”

To publikacja zawierającą wiele oryginalnych obserwacji i uogólnień, rozszerzającą wiedzę o polskim ruchu związkowym.

Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, największej organizacji związkowej zrzeszającej tę grupę zawodową. To herstory („jej historia”) tego niezwykłego związku, opowiedziana przez jego założycielki i aktywistki, poruszająca nie tylko różne aspekty działalności związkowej, lecz także utrudnienia, jakie napotykają kobiety chcące uczestniczyć w sferze publicznej. Z badań nad OZZPiP wyłania się obraz organizacji walczącej, starającej się negocjować wizerunek pielęgniarki i położnej przez zerwanie z tradycyjnie przypisywaną tym zawodom pokorą na rzecz podkreślania ich profesjonalizmu oraz niezwykłej wagi pracy opiekuńczej. Tłem rozważań jest reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz jej konsekwencje dla warunków pracy oraz możliwości świadczenia wysokiej jakości opieki przez pielęgniarki i położne.

Zapraszamy do lektury

źródło: www.scholar.com.pl

V Podkarpacka Konferencja Położnicza

Miejsce badań prenatalnych w praktyce położniczej

Rzeszów, 4 grudnia 2014 r.

Duża Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16c, Budynek A1


ORGANIZATORZY:

UR Wydział Medyczny – Katedra Położnictwa

OIPiP w Rzeszowie

PTP Oddział Wojewódzki w Rzeszowie


ZGŁOSZENIE

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na stronie www. http://podkarpackakonferencjapoloznicza.pl/). oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł brutto na wskazane poniżej konto

Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Rzeszowie 03 1500 1100 1211 0005 5678 0000

W tytule przelewu należy podać „imię i nazwisko, V Podkarpacka Konferencja Położnicza”


KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

30 zł (brutto)/osoba

Opłata zawiera: udział w konferencji, przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne, 2 certyfikaty.

Opłatę należy uiścić do końca listopada, osoby rejestrujące się po 1 grudnia nie zostaną zapisane.

MIELEC. – Zgoda na postulaty protestujących pracowników szpitala oznaczać będzie upadek ich miejsca pracy – mówi dyrektor mieleckiej lecznicy, Leszek Kołacz.

Zaognia się konflikt w Szpitalu Powiatowym w Mielcu. Pielęgniarki, położne i personel techniczny walczą o podwyżki płac i zapowiadają zaostrzenie protestu. Mówią o strajku ostrzegawczym, „wizycie” na najbliższej sesji Rady Powiatu, a nawet o głodówce. Scenariusz ten jest realny, bo mediacje z dyrekcją szpitala nic nie dają.

Początkiem sporu zbiorowego na linii pracownicy – dyrektor szpitala, Leszek Kołacz (59 l.) był głośny protest (24 ub. m.) ponad stuosobowej grupy pielęgniarek, położnych i personelu technicznego lecznicy pod nową siedzibą Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

„Uczciwa praca, hańbiąca płaca!”
Pikietujący przynieśli ze sobą transparenty: „Żądamy szacunku i godziwej płacy!” „Jak żyć, panie dyrektorze?”, „Polityka wasza, bieda nasza!”, „Uczciwa praca, hańbiąca płaca!” Do protestujących związkowców nie wyszedł ani dyrektor szpitala, ani starosta Andrzej Chrabąszcz (51 l.), ani żaden z obecnych na uroczystościach otwarcia nowej siedziby pogotowia polityków. Wyjątkiem była mielecka posłanka PO Krystyna Skowrońska (60 l.).

Pełny artykuł na stronie: http://supernowosci24.pl/wrze-w-mieleckim-szpitalu-bedzie-glodowka/

Decyzja o ogólnopolskim strajku pielęgniarek w grudniu

Wszystkie regiony Polski popierają protest pielęgniarek w Gdańsku. Na prezydium OZZPiP podjęto decyzje o pogotowiu strajkowym. Decyzja o strajku ogólnopolskim zapadnie na początku grudnia. Pielęgniarki są zbulwersowane tym, że zarabiają 1,6-2,4 na rękę, podczas gdy w tym samym szpitalu w Sopocie ordynator oddziału ma 60 tys zł co miesiąc.
- To jest niemoralne – stwierdza Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca OZZPiP. – Pielęgniarki są wykorzystywane, przemęczone i nie są w stanie zapewniać dobrej opieki nad pacjentami jeśli jedna pielęgniarka przypada na 20 z nich. Wkrótce z zawodu odejdzie 20 tys pielęgniarek, kto będzie zajmował się pacjentami, jeśli młodych w zawodzie jest tylko 2 procent?

Do protestujących w Gdańsku przed urzędem marszałkowskim nikt nie wyszedł. Marszałek przed protestem zorganizował konferencje prasową, na której poinformował, ze urząd nie powinien być stroną w konflikcie. Przytoczone zostały też dane, że pielęgniarki zarabiają około 3 tys zł, tylko 2 procent zarabia poniżej 2,2 tys zł.
Pielęgniarki twierdzą, że w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5,5 pielęgniarki, w krajach takich jak Szwecja – 16.

Lucyna Dargiewicz zapowiada, że we wszystkich regionach pielęgniarki będą wchodzić w spory zbiorowe ze szpitalami. Regionem, który już podjął decyzję o proteście jest Mazowsze.

W związku z planowanym cyklicznym wydawaniem (raz na kwartał) biuletynu wewnętrznego OZZPiP serdecznie zapraszamy nasze koleżanki i kolegów do przesyłania swoich sugestii i pomysłów, jakie tematy według Was powinny być poruszane na łamach biuletynu.

Redakcja jest otwarta na Wasze propozycje, więc zachęcamy do przesyłania informacji w postaci tekstów i zdjęć oraz tematyki, o której chcielibyście przeczytać w biuletynie.

Planowane (m.in.) tematy, które chcemy poruszyć na łamach to:

  • - „sukcesy naukowe”: wiele z nas pisze prace naukowe, podzielcie się swoimi sukcesami!
  • „kącik pasjonata”: jeśli macie pasje, zainteresowania czy ciekawy sposób spędzania czasu wolnego – podzielcie się tym z nami!
  • „Z dyżuru” czyli dzień z życia pielęgniarki i położnej: chcecie opowiedzieć o swojej pracy? Jakie wyzwania spotykają was na co dzień? Zachęcamy do nadsyłania materiałów!
  • „informacje z regionów”: dzieje się coś ważnego w waszym regionie? Piszcie do nas!
  • „kącik kulinarny”: wszyscy uwielbiamy jeść, bo jedzenie to przyjemność. Chcecie podzielić się z innymi swoimi sekretnymi przepisami…? Czekamy!

Jeśli Waszym zdaniem inne tematy też są ważne i uważacie, że powinny zostać poruszone w naszym biuletynie – napiszcie do nas na: przewodniczaca@ozzpip.com.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów.

Wszelkie materiały prosimy przesyłać na przewodniczaca@ozzpip.com.pl