WAŻNA Informacja dla Położnych POZ

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Prezesa NFZ, który dopuszcza położne POZ do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5800


Przedstawiamy Państwu informację na temat studiów pomostowych dla położnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej a prowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski – WIOSNA 2014

studia_pomostowe_polozne

Szanowni Państwo,
We wrześniu 2014 roku, w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie NDT Bobath pod auspicjami European Bobath Tutors Association (EBTA) ma zaszczyt organizować pierwszy w Europie Wschodniej Międzynarodowy Kongres EBTA. 
Kongres ten odbywa się co dwa lata i dotychczas zorganizowany został w takich krajach jak: Włochy, Francja, Belgia, Portugalia, Hiszpania, Grecja oraz Finlandia.
Tegoroczne wydarzenie zatytułowane:
„Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie…?”
 
ma na celu wymianę informacji i szerzenie wiedzy w tematyce: wcześniactwa oraz długoterminowych konsekwencji, które wcześniactwo niejednokrotnie za sobą niesie.
Swoje prelekcje wygłoszą znani i cenieni w środowisku medycznym specjaliści m.in. z USA, Belgii oraz Polski.
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem kongresu oraz od 15 stycznia 2014r – do rejestracji swojego uczestnictwa na stronie: http://ebtacongress2014.pl/pl

Zarząd PS NDT-Bobath

W poniedziałek (13 stycznia) na rynku księgarskim ukazała się ”Położna. 3550 cudów narodzin” – autobiograficzna opowieść Jeannette Kalyty, najbardziej znanej polskiej położnej.

Jak deklaruje wydawca, ”Położna…” to wzruszająca, momentami zabawna, głęboko prawdziwa historia jej życia i pracy, niezwykły dokument cudu narodzin dziecka i mocny głos w społecznej dyskusji na temat podmiotowości kobiety w czasie porodu. Historie par i matek rodzących pod opieką Jeannette Kalyty wywołują żywe emocje i skłaniają do refleksji. To książka i dla rodziców, i tych, którzy chcą nimi zostać.

Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska wskazuje, że „Opowieść Jeannette Kalyty to pozycja ciekawa i niekonwencjonalna. Pozwala czytelnikowi na własną refleksję dotyczącą porodów naturalnych i wskazań do wykonywania cesarskich cięć”.

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE oraz KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
 Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 
zapraszają na:
 
XII Kongres Pielęgniarek Polskich odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2014 w Krakowie
Więcej informacji na stronie: http://www.ptp-krakow.pl/Xii-Kongres

W dniu 28 grudnia 2013 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym /rozporządzenie w sprawie IMI”, (Dziennik Urzędowy UE L 354, str. 132).

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych na zasadzie praw nabytych (a nie systemu ogólnego) a także złagodzenia warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych, polegającej na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego do standardowego, ustanowionego w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, do okresu 3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat.

Skrócenie wymaganego doświadczenia zawodowego do 3 lat dotyczy również położnych, absolwentek szkół pomaturalnych.

Skoordynowana opieka medyczna: leczmy pacjentów zamiast mnożyć kolejne usługi

NFZ wraz z ekspertami przygotował projekty dwóch programów skoordynowanej opieki medycznej. Pierwszy dotyczy kompleksowego leczenia ran przewlekłych, drugi – leczenia raka piersi. – Planowaliśmy je wdrożyć w pierwszym kwartale 2014 roku – zapowiedziała była prezes NFZ Agnieszka Pachciarz tuż przed jej odwołaniem z funkcji.

Jak wyjaśniała Agnieszka Pachciarz, chodzi o taką koordynację leczenia, by nie płacić wyłącznie za pobyt chorego czy za część terapii, ale za systemowe zajęcie się pacjentem.

Nie tylko polski problem

W przypadku pacjentek chorych onkologicznie plan zakłada skoordynowaną opiekę – od momentu rozpoznania, poprzez wszystkie elementy terapii chirurgicznej, chemioterapii i radioterapii – prowadzoną przez jeden ośrodek, który może mieć umowę z podwykonawcami.

- Kluczowym jest jednak zapewnienie pacjentowi takiej opieki, by nie czuł się zagubiony w systemie – zaznaczała b. prezes NFZ, dodając, że obecnie różnie z tym bywa. W wielu przypadkach, mając już wyniki badań, pacjenci sami muszą sobie znaleźć miejsce w szpitalu. Często udaje im się to zrobić bardzo późno, z negatywnymi skutkami dla zdrowia.

Nie we wszystkich krajach wprowadzenie skoordynowanej opieki powiodło się. – Dlatego wprowadzenie tego modelu musi być poprzedzone pogłębioną analizą i pilotażem. Pierwszy z przygotowanych już projektów dotyczy kompleksowego leczenia ran przewlekłych. Drugi obejmuje kompleksowe leczenie raka piersi – mówiła była szefowa NFZ.

Więcej na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Skoordynowana-opieka-medyczna-leczmy-pacjentow-zamiast-mnozyc-kolejne-uslugi,137238,14.html

Nowy konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych

Minister Zdrowia odwołał z dotychczas pełnionej funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych – dr n. o zdrowiu Elżbietę Szwałkiewicz. Na stanowisko została powołana dr n. o zdrowiu Mariola Rybka.

Mariola Rybka posiada tytuł specjalisty w dziedzinach: pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Czynnie uczestniczy w działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

W ramach działalności naukowo-badawczej jest autorem/współautorem wielu publikacji z zakresu opieki pielęgniarskiej, w tym dotyczących m.in. opieki geriatrycznej oraz opieki długoterminowej.

Od kilku lat kieruje zespołem pielęgniarskim, jako zastępca Dyrektora ds. lecznictwa w zakresie pielęgniarstwa oraz, jako Kierownik Przedsiębiorstwa – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Lipno Sp. z o.o.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w czerwcu 2011 r. powołał Panią Mariolę Rybkę do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w województwie kujawsko-pomorskim.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Szanowni Państwo!
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” serdecznie zaprasza
do udziału w Kursie
 
„Kadry Medyczne dla Misji”
 
Kurs ten jest wprowadzeniem w zagadnienia medyczne w krajach globalnego południa dla osób zamierzających wyjechać do tropiku lub tam pracujących. Szczególną uwagę zwróci się na trzy aktualne plagi tropiku: AIDS, malarię i gruźlicę, zasady podstawowej opieki medycznej oraz postępowanie w przypadku katastrof.
Kurs będzie prowadzony przez wyśmienitych fachowców, pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od lat związanych z Fundacją.
Termin: 16-19 stycznia 2014r.
 

 
Serdecznie zapraszam!
Justyna Janiec – Palczewska
Wiceprezes Fundacji
 
Więcej informacji o kursie tutaj: