Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie w ramach projektu „Zdrowa konkurencja – zdrowsi pacjenci” zaprasza na:

- kursy dokształcające,

- kursy specjalistyczne,

- kursy kwalifikacyjne.

Szczegóły na stronie: http://www.okppip.pl/

Praca pielęgniarki – zawód czy powołanie?

Pielęgniarstwo jest pięknym lecz trudnym i bardzo odpowiedzialnym zawodem, w którym pielęgniarka spełnia swoje obowiązki wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych, psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych. Jest to jeden z nielicznych zawodów do którego trzeba mieć powołanie.

Więcej na portalu: http://pielegniarki.eu/praca-pielegniarki/zawod-pielegniarki/6-praca-pielegniarki-zawod-czy-powolanie

Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej

Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej.

Więcej na temat edukacji pacjenta znajdą Państwo klikając poniższy link:

http://www.pielegniarki.eu/promocja-zdrowia/edukacja-zdrowotna/5-rola-izadania-pielegniarki-w-edukacji-zdrowotnej

Oferta pracy szpitala w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – instrumentariuszka, piel: anestezjologiczna, ratunkowa, internistyczna, chirurgiczna. 24.500 – 30.000 ? rocznie. Urlop 36 dni. Dopłata do przelotu i zakwaterowania.

Kształcenie pielęgniarek i położnych: nowelizacja – na razie inaczej uczyć nie kazano

3 września wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zmienione zapisy wydłużają czas przygotowania nowych programów szkoleń o dwa lata. Dzięki temu udało się uniknąć dwuletniej luki w przepisach dotyczących systemu kształcenia pielęgniarek i położnych.

Programy miały zostać przygotowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do 23 sierpnia 2013 roku. Nie zostały. Teraz mają być gotowe do 23 sierpnia 2015 roku.

Więcej na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Ksztalcenie-pielegniarek-i-poloznych-nowelizacja-na-razie-inaczej-uczyc-nie-kazano,133416,9.html

We wrześniu samorządy zdecydują ? przekształcać, spłacać stratę czy zamykać szpitale

1,4 mld zł. Tyle pieniędzy łącznie resort zdrowia zarezerwował na pomoc dla tych samorządów, które już zdecydowały albo są w trakcie przekształceń podległych im szpitali, poradni czy ambulatoriów. Taką możliwość zapisano w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Tyle że marchewka okazała się wyjątkowo mało atrakcyjna.

Więcej na stronie: http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/727460,we_wrzesniu_samorzady_zdecyduja_przeksztalcac_splacac_strate_czy_zamykac_szpitale.html